NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU har nettopp vedtatt ny strategi for perioden 2018 – 2025 der innovasjon og nyskaping er et sentralt kjerneområde. Nå ansetter vi 15 innovasjonsledere som skal bidra til å omsette mer forskning om til nytte. Stillingene er ledd i NTNUs Program for kunnskapsbasert innovasjon

 

Innovasjonsleder innen Autonome systemer (IE 057/2018)

Autonome systemer representerer fremtidens teknologi som vil gjøre det mulig å oppnå et nytt nivå av automasjon i samfunnet. Det foregår i dag en rivende utvikling på dette området som gir store muligheter for innovasjon blant ansatte og studenter ved NTNU sammen med næringsliv og offentlig virksomhet.

Autonom teknologi er nødvendig for alle typer selvstyrte systemer, inkludert dronefly, undervannsroboter, autonome skip, småsatellitter, industriroboter, offshoreinstallasjoner, energisystemer, intelligente transportsystemer, osv. Disse systemene har utallige anvendelser – både hver for seg og i samspill med hverandre – til bruk innen transport, overvåking, navigasjon, kommunikasjon, forvaltning, produksjon, tjenester, energi, helse og medisin, osv. i havrommet, på sjøen, på land, i lufta og i verdensrommet.

NTNU er i dag involvert i mange og et økende antall sentre og prosjekt som fokuserer på problemstillinger som er relevante for Autonome systemer.

Stillingen som innovasjonsleder innen Autonome systemer vil tilknyttes Institutt for teknisk kybernetikk (ITK) ved NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Informasjon om instituttet

ITK har 25 fast vitenskapelig ansatte, 17 teknisk-administrativt ansatte, 17 II-stillinger, ca. 15 postdoktorer og forskere samt ca. 70 PhD-studenter. Ca. 160 kandidater uteksamineres hvert år fra et av de tre masterprogrammene i kybernetikk, mens ca. 35 kandidater uteksamineres årlig innen automatiseringsteknikk fra det 3-årige bachelorstudiet i elektroteknikk.

Instituttet har et omfattende samarbeid både nasjonalt og internasjonalt med akademia og næringsliv. De siste fem årene har ITK samarbeidet med over 100 akademiske institusjoner og over 40 selskaper fra hele verden. Instituttet har en betydelig innovasjonsaktivitet. Siden 2015 har ni spinoff-bedrifter blitt etablert, hvorav fire fra studenter og fem fra ansatte. Fire av disse bedriftene er innen Autonome systemer.

Arbeidsoppgaver - omsette kunnskap til nytte

Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid innen Autonome systemer ved NTNU.

Du vil ha en innovasjonsfaglig stilling, der sentrale arbeidsoppgaver vil være å: 

 • Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner
 • Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, sentra og satsinger

 • Realisere forskningsbasert innovasjon sammen med samarbeidspartnere

 • Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene

 • Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes innovasjonsaktivitet

 • Delta på relevante strategiske arenaer  

Du vil være en døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og vil jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere.

 

Du får mulighet til å utvikle unik kompetanse og vil være en viktig bidragsyter til å realisere NTNUs strategi og samfunnsoppdrag.


Krav for stillingen

 Du må ha:

 • Dokumentert erfaring med forsknings- og/eller innovasjonsarbeid
 • Fullført utdanning minst på masternivå innen relevant område, eller tilsvarende dokumentert realkompetanse. Doktorgradskompetanse kan være en fordel. 
 • Fagkompetanse innen relevante områder
 • God kjennskap til norsk næringsliv og virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon 
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk

 Vi søker deg som har følgende egenskaper

 • Evne til å skape resultater og drive fram ny aktivitet
 • Forstår betydningen av forskningsbasert innovasjon og har god forretnings- og markedsforståelse
 • Har gode strategiske ferdigheter og evner å strukturere komplekse problemstillinger
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig, og evner å samhandle godt med personer med ulik fagbakgrunn og tilhørighet
 • Er kontaktskapende og bidrar til å styrke innovasjonskultur
 • Evner både å jobbe selvstendig og i team
 • Har evne til å skape tillit og bygge relasjoner

 Personlig egnethet blir tillagt stor vekt i utvelgelsen.  

 Lønn og ansettelsesvilkår 

Stillingen som innovasjonsleder er en faglig stilling og plasseres i kode 1108 eller 1109 (forsker). Avlønning vurderes ut fra ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Stillingen er fast med finansiering for tre år fra NTNUs strategiske program for kunnskapsbasert innovasjon. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte.  

Den som blir ansatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre. 

 Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-bedrift.  

Vi oppfordrer særskilt kvinner til å søke.

Søknaden må inneholde:

 • CV med relevant informasjon
 • Attester og vitnemål
 • Informasjon om erfaring med innovasjonsprosesser
 • Beskrivelse av hvordan søkeren ser for seg å jobbe i stillingen, inkludert en refleksjon over hvorfor søkeren er spesielt egnet for stillingen
 • Annen informasjon som søkeren finner relevant

 Spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder Morten Breivik, e-post: morten.breivik@ntnu.no.

 Søknaden sendes elektronisk via http://www.jobbnorge.no

 Merk søknaden: IE 057-2018

 Søknadsfrist: 21.05.2018.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 


 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  150410
 • Intern-ID
  2018/8058
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger