NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  

NTNU har nettopp vedtatt ny strategi for perioden 2018 – 2025 der innovasjon og nyskaping er et sentralt kjerneområde. Nå ansetter vi 15 innovasjonsledere som skal bidra til å omsette mer forskning om til nytte. Stillingene er ledd i NTNUs Program for kunnskapsbasert innovasjon.

Innovasjonsleder ved Institutt for elektroniske systemer (IE 056/2018)

Informasjon om instituttet

Institutt for elektroniske system (IES) har ansvar for undervisning og forskning som spenner fra avansert kommunikasjon til design av integrerte kretser og nanoteknologi. Instituttet har ca 135 ansatte. 29 professorer, 18 førsteamanuenser, 7 universitetslektorer og 26 teknisk/administrativt ansatte. Instituttet har p.t. 21 post.doc/forskere og ca 70 PhD-studenter hvorav 30 har sin ansettelse utenfor instituttet.

IES har seks forskningsgrupper, disse dekker fagfeltene: akustikk, signalbehandling, nanoelektronikk og fotonikk, krets- og radiosystemer, og smarte trådløse systemer samt en gruppe med ansvar for bachelor utdanning. Instituttet har strategiske satsninger innenfor flere spennende teknologianvendelsesområder inklusive småsatellitter/ autonome farkoster, medisinsk teknologi, IoT/AI, kunst og teknologi og havrom. Instituttet har et budsjett på ca. 100 MNOK i 2018 og forskningsaktiviteten reflekterer stor faglig bredde, og derav mange eksterne samarbeidspartnere, både nasjonale og internasjonale. Prosjektporteføljen ved IES er i all hovedsak finansiert av Norges forskningsråd og EU. Forskningen utføres i det vesentlige i et samarbeid mellom de fast vitenskapelig ansatte og doktorgradsstipendiater samt postdoktorer.

Stillingen som Innovasjonsleder innen fagområdet elektroniske systemer skal bidra til å synliggjøre innovasjonsmuligheter i vår forskning, og være en pådriver for nyskapings-aktivitetene ved Institutt for elektroniske systemer. Instituttet har en solid tradisjon for innovasjon både blant våre studenter og ansatte, og arbeider aktivt for å videreutvikle vår kultur for innovasjon både i undervisning og forskning. Dette har materialisert seg gjennom et betydelig antall bedriftsetableringer over de seneste tiårene. Denne kulturen ønsker vi å styrke ytterligere med å rette vedvarende, systematisk og planmessig oppmerksomhet mot innovasjonspotensialet i vår forskning.

Arbeidsoppgaver - Omsette kunnskap til nytte

Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid.

Du vil ha en innovasjonsfaglig stilling, der sentrale arbeidsoppgaver vil være å: 

 • Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner

 • Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, sentra og satsinger

 • Realisere forskningsbasert innovasjon sammen med samarbeidspartnere

 • Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene

 • Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes innovasjonsaktivitet

 • Delta på relevante strategiske arenaer  

 • Bidra til å øke antall forsknings- og applikasjonsorienterte prosjekter

Du vil være en døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og vil jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere.

Du får mulighet til å utvikle unik kompetanse og vil være en viktig bidragsyter til å realisere NTNUs strategi og samfunnsoppdrag.

Krav for stillingen 

 Du må ha

 • Dokumentert erfaring med forsknings- og/eller innovasjonsarbeid

 • Fullført utdanning minst på masternivå innen relevant område, eller tilsvarende dokumentert realkompetanse. Doktorgradskompetanse kan være en fordel. 

 • Fagkompetanse innen relevante områder

 • God kjennskap til norsk næringsliv og virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon 

 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk

 Vi søker deg som har følgende egenskaper

 • Har evne til å skape resultater og drive fram ny aktivitet

 • Forstår betydningen av forskningsbasert innovasjon og har god forretnings- og markedsforståelse

 • Har gode strategiske ferdigheter og evner å strukturere komplekse problemstillinger

 • Har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig, og evner å samhandle godt med personer med ulik fagbakgrunn og tilhørighet

 • Er kontaktskapende og bidrar til å styrke innovasjonskultur

 • Evner både å jobbe selvstendig og i team

 • Har evne til å skape tillit og bygge relasjoner

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt i utvelgelsen.  

Lønn og ansettelsesvilkår 

Stillingen som innovasjonsleder er en faglig stilling og plasseres i kode 1108 eller 1109 (forsker). Avlønning vurderes ut fra ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Stillingen er fast med finansiering for tre år fra NTNUs strategiske program for kunnskapsbasert innovasjon.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte.   

Den som blir ansatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre. 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-bedrift.  

Vi oppfordrer særskilt kvinner til å søke.

Søknaden må inneholde:

 • CV med relevant informasjon

 • Attester og vitnemål

 • Informasjon om erfaring med innovasjonsprosesser

 • Beskrivelse av hvordan søkeren ser for seg å jobbe i stillingen, inkludert en refleksjon over hvorfor søkeren er spesielt egnet for stillingen

 • Annen informasjon som søkeren finner relevant

Vi tilbyr

Et forskningsmiljø i kraftig utvikling og vekst. Teamarbeid står sentralt i et godt arbeidsmiljø preget av løsningsfokus og god interaksjon med studenter og ansatte.

Som ansatt ved NTNU har du tilgang til gode pensjons- og forsikringsordninger og muligheter for fleksibel arbeidstid.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Odd Kr. Ø Pettersen, odd.k.pettersen@ntnu.no eller professor Thomas Tybell thomas.tybell@ntnu.no.

Søknaden sendes elektronisk via http://www.jobbnorge.no

Merk søknaden: IE 056/2018

Søknadsfrist: 21.05.2018

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  150409
 • Intern-ID
  2018/8057
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger