NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

 

NTNU har nettopp vedtatt ny strategi for perioden 2018 – 2025 der innovasjon og nyskaping er et sentralt kjerneområde. Nå ansetter vi 15 innovasjonsledere som skal bidra til å omsette mer forskning om til nytte. Stillingene er ledd i NTNUs Program for kunnskapsbasert innovasjon.

 

 

Innovasjonsleder ved Institutt for datateknologi og informatikk (IE 055/2018)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) http://www.ntnu.edu/ie inviterer til å søke fast stilling, med finansiering for 3 år, som innovasjonsleder med spesielt fokus innen kunstig intelligens og maskinlæring, Big Data og Internet of Things. Stillingen vil bli plassert ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

Informasjon om instituttet

Institutt for datateknologi og informatikk har for tiden 32 professorer, 44 førsteamanuensis/førstelektorer, 14 førsteamanuensis II, 18 amanuensis/universitetslektor, 14 postdoktorer/forskere, ca 90 aktive ph.d.-studenter og 23 teknisk/ administrativt personale. Instituttet er delt opp i fem fagenheter, hvor 4 er i Trondheim der denne stillingen vil inngå. For mer informasjon om instituttets aktiviteter se https://www.ntnu.no/idi.

Informasjon om oppgaven

Institutt for datateknologi og informatikk har en solid tradisjon for innovasjon blant våre studenter og ansatte, både innen og på tvers av institutter. Dette har materialisert seg gjennom et betydelig antall bedriftsetableringer over de seneste tiårene. Denne kulturen ønsker vi å styrke ytterligere med å rette vedvarende, systematisk og planmessig oppmerksomhet mot innovasjonspotensialet i vår forskning. Det forutsettes at den valgte kandidaten deltar aktivt i oppfølgingen av våre forskningsprosjekter, inklusive samarbeidsprosjekter med andre fagmiljøer ved NTNU. Det forventes også at kandidaten skal være en pådriver for etablering av nye applikasjonsorienterte prosjekter relatert til forskning innen kunstig intelligens og maskinlæring, Big Data og Internet of Things. Dette forutsetter at kandidaten har god kjennskap til virkemiddelapparatet (NFR, EU) og et godt industrielt kontaktnettverk.

Innovasjonslederen vil ha hovedansvaret for å styrke innovasjonsprosessene knyttet til forsking relatert til AI og maskinlæring, Big Data og IoT ved NTNU på en mer systematisk måte. Et naturlig tyngdepunkt for aktiviteten vil være Telenor-NTNU AI-lab, men ansvarsområdet for innovasjonslederen vil omfatte alle forskningsmiljøer ved NTNU som er aktive innen det faglige fokus for stillingen. Dette vil innebære omfattende kontaktvirksomhet, på tvers av institutter og fakultet. Innovasjonslederen vil identifisere strategier, forretningsmuligheter og ny teknologi som kan ha realiseringspotensial i seg selv, og som muliggjør verdiskaping generelt. Målet for stillingen vil være å gjøre det lettere å etablere en knytning mellom viktige gjennombrudd i teknologi og verdiskapende produkter og tjenester.

NTNU er rede til å utvide forskningen, formidlingen og det globale fotavtrykket innen entreprenørskap og verdiskaping. Innovasjonslederen skal arbeide tett med våre ansatte og studenter med å bygge opp et globalt nettverk av potensielle grundere, gjennomføringsorganer (f.eks. TTO), relevante offentlige organer, industrielle partnere, fondsorganer og investorer forpliktet til ungdomsutdanning, entreprenørskap og lederskap. Vi søker en kandidat som har erfaring med innovasjonsprosesser, og som er nysgjerrig på mulighetene som kommer gjennom å utnytte de teknologiske trendene.

Arbeidsoppgaver - Omsette kunnskap til nytte


Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid.

 

Du vil ha en innovasjonsfaglig stilling, der sentrale arbeidsoppgaver i rammen av ovenstående beskrivelse vil være å: 

 • Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner

 • Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, sentra og satsinger, med spesiell fokus på miljøer relatert til Telenor/NTNU AI lab

 • Realisere forskningsbasert innovasjon sammen med samarbeidspartnere

 • Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene

 • Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes innovasjonsaktivitet

 • Delta på relevante strategiske arenaer  

 

Du vil være en døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og vil jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere.

 

Du får mulighet til å utvikle unik kompetanse og vil være en viktig bidragsyter til å realisere NTNUs strategi og samfunnsoppdrag.

 

Krav for stillingen 

 Du må ha: 

 • Dokumentert erfaring med forsknings- og/eller innovasjonsarbeid

 • Fullført utdanning minst på masternivå med spesialisering innen ett av feltene kunstig intelligens og maskinlæring, Big Data og Internet of Things, eller tilsvarende dokumentert realkompetanse. Doktorgradskompetanse kan være en fordel. 

 • Fagkompetanse innen relevante områder

 • God kjennskap til norsk næringsliv og virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon 

 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk

 Vi søker deg som har følgende egenskaper: 

 • Har evne til å skape resultater og drive fram ny aktivitet

 • Forstår betydningen av forskningsbasert innovasjon og har god forretnings- og markedsforståelse

 • Har gode strategiske ferdigheter og evner å strukturere komplekse problemstillinger

 • Har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig, og evner å samhandle godt med personer med ulik fagbakgrunn og tilhørighet

 • Er kontaktskapende og bidrar til å styrke innovasjonskultur

 • Evner både å jobbe selvstendig og i team

 • Har evne til å skape tillit og bygge relasjoner

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt i utvelgelsen.  

Lønn og ansettelsesvilkår 

Stillingen som innovasjonsleder er en faglig stilling og plasseres i kode 1108 eller 1109 (forsker). Avlønning vurderes ut fra ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Stillingen er fast med finansiering for tre år fra NTNUs strategiske program for kunnskapsbasert innovasjon. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte.  

Den som blir ansatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre. 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-bedrift.  

Vi oppfordrer særskilt kvinner til å søke.

Vi tilbyr

Et forskningsmiljø i kraftig utvikling og vekst. Teamarbeid står sentralt i et godt arbeidsmiljø preget av løsningsfokus og god interaksjon med studenter og ansatte.

Som ansatt ved NTNU har du tilgang til gode pensjons- og forsikringsordninger og muligheter for fleksibel arbeidstid.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder John Krogstie, john.krogstie@ntnu.no eller koordinator for Telenor-NTNU AI-Lab førsteamanuensis Heri Ramampiaro, heri@ntnu.no.

Søknadsfrist: 21.05.2018

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  150408
 • Intern-ID
  2018/8056
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger