NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor

Institutt for sosialt arbeid utlyser en fast 100 % stilling som universitetslektor.

Institutt for sosialt arbeid er et av de større sosialfaglige instituttene i Norge. Instituttet ble etablert 1. januar 2017 og har i dag ca. 60 ansatte og mer enn 700 studenter. Instituttets bachelorprogrammer er blant de mest søkte i landet. Institutt for sosialt arbeid tilbyr bachelorgradsstudier i barnevern og sosialt arbeid, mastergradsutdanning i funksjonshemming og samfunn, sosialt arbeid, og barnevern og etter- og videreutdanninger.

Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innenfor sosialt arbeid, barnevern og funksjonshemming og samfunn. I tillegg til undervisning foregår det forskning innenfor et bredt spekter av sosialfaglige og velferdsfaglige problemstillinger. Forskningsmiljøene samarbeider med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt.

Stillingen innebærer for tiden spesielt ansvar og oppfølging av mentorordningen Nattergalen: rekruttering og veiledning av studenter, ferdighetstrening, undervisning, evaluering og sensurering. Stillingen er i hovedsak knyttet til bachelorutdanningene i sosialt arbeid og barnevern, men den som ansettes vil også måtte påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre studietilbud ved instituttet. Stillingen innebærer samarbeid internt ved universitetet, med andre utdanningsinstitusjoner, og nettverksarbeid med sosialfaglige utdanninger nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsområder

 • ansvar for undervisning, veiledning og ferdighetstrening
 • rett og plikt til å drive utviklingsarbeid innenfor fagområdet, og skal også ta på seg administrative oppgaver
 • kunne bidra til langsiktig utvikling av mentorordningen Nattergalen, samt bidra til å skaffe eksterne midler til instituttet
 • ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig ansatte.
 • plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.
 • veiledning av bachelorstudenter innen sitt fagområde.
 • eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse.

Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i mentorordningen Nattergalen medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves fortrinnsvis sosialfaglig grunnutdanning, og sosialfaglig eller samfunnsvitenskapelig master/hovedfag. 
 • Søkere bør ha praksis eller arbeidserfaring med minoritetsbarn
 • Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede utviklingsarbeid.
 • Det blir lagt stor vekt på interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, nye undervisningsmetoder og internasjonalisering.

Personlige egenskaper som nysgjerrighet, selvstendighet, fleksibilitet og samarbeidsevne samt motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt vekt. Den som ansettes må kunne ta ansvar, vise initiativ og ha gode formidlingsevner.

Pedagogiske kvalifikasjoner

Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse (tidligere kalt praktisk universitetspedagogisk kompetanse) og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs. 

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Lønns- og arbeidsvilkår

Universitetslektor, kode 1009, lønnes i lønnsramme 25, med minimum årslønn kr. 416 200,- i 100 % stilling. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 436 500,- til kr. 623 500,- pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Dersom den som ansettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår  i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Eventuelt inntil 5 vitenskapelige arbeider

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Riina Kiik, telefon 73 41 29 57 eller e-post riina.kiik@ntnu.no.

Spørsmål om selve søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Aaste Line Strand, aaste.l.strand@ntnu.no 

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-134

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Tunga
 • Jobbnorge-ID
  150199
 • Intern-ID
  2018/6277
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger