NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i medievitenskap

Det lyses ut en 100 % fast stilling som førsteamanuensis i medievitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Stillingen er primært tilknyttet instituttets bachelorprogram i medievitenskap og masterprogrammet i film- og medievitenskap, studieretning medievitenskap.

Informasjon om instituttet

Institutt for kunst- og medievitenskap er en del av Det humanistiske fakultet ved NTNU, lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har for tiden 29 faste vitenskapelige stillinger fordelt på fagområdene medievitenskap, filmvitenskap, film- og videoproduksjon, kunsthistorie og drama/teater.

Instituttet tilbyr innenfor fagområdet film- og medievitenskap undervisning på alle nivå innenfor tre programområder: medievitenskap, filmvitenskap, samt film- og videoproduksjon. Den film- og medievitenskapelige undervisningen og forskningen ved instituttet har en humanistisk profil. Mer informasjon om instituttets fagprofil finnes på http://www.ntnu.no/ikm.

Kvalifikasjoner

Krav
Den som tilsettes i stillingen som førsteamanuensis må kunne dokumentere en humanistisk forankret kompetanse innenfor medievitenskap gjennom doktorgrad eller tilsvarende.

Ønsket kompetanse
Det forventes at den som tilsettes har bred medievitenskapelig kompetanse. Av særlig interesse er kandidater med en medievitenskapelig profil som omfatter perspektiver fra visuell kultur, kunstvitenskap, medieteori og -filosofi, skjermstudier, medieestetikk, digital humaniora, eller kulturhistorie og -teori. Det vil også være aktuelt å vurdere kandidater med kompetanse innenfor spillstudier.

Omfang og kvalitet på dokumentert forskningsaktivitet vil bli vektlagt. Den nytilsatte forventes å bidra til utvikling og profilering av instituttets medievitenskapelige forskning. En redegjørelse for egne forskningsplaner skal følge søknaden. Det vil ansees som positivt om kandidaten kan inngå i en av instituttets forskergrupper, eller kan vise til planer for å initiere egen forskningsgruppe.

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner. Både kvalitet og bredde vil bli vurdert. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk kompetanse, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, framstillingsform i vitenskapelige arbeider, erfaring fra doktorgrads- og mastergradsveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Erfaring med utvikling og gjennomføring av medievitenskapelige undervisningsopplegg vil være en fordel. Det forutsettes dessuten at den som tilsettes har interesse for nyutvikling av undervisnings- og vurderingsformer. Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og motivasjon for stillingen vil bli tillagt vekt.

Ansettelsesvilkår

Den som tilsettes plikter å delta i gjennomføringen av undervisnings- og evalueringsopplegg etter gjeldende studieplaner samt i arbeidet med den faglig-pedagogiske videreutvikling av sitt fagområde.

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. NTNU tilbyr slikt kurs.

Arbeidsspråket ved instituttet er norsk eller et annet skandinavisk språk. Undervisning og veiledning foregår fortrinnsvis på norsk, dansk eller svensk, men det kan også bli aktuelt å undervise på engelsk. Det kan derfor være en fordel å beherske både skandinavisk og engelsk som undervisningsspråk. Det forutsettes at nytilsatte som ikke behersker et skandinavisk språk, innen tre år kan vise til kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset Norsk for fremmedspråklige ved Institutt for språk og litteratur, NTNU.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen til daglig.

Lønn og formelle bestemmelser

Stilling som førsteamanuensis, stillingskode 1011, lønnes etter lønnsramme 24, lønnstrinn 57-77 i statens lønnsregulativ, brutto fra kr 482.500,- til kr 710.100,- per år. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har du krav på å bli varslet, slik at du får anledning til eventuelt å trekke din søknad.

Krav til søknaden

Søknaden sendes elektronisk via Jobbnorge og merkes med stillingskoden HF 18-011.

NB! Vi kommer ikke til å ta i betraktning søknader som ikke sendes gjennom Jobbnorge eller som kommer etter søknadsfrist. Til søknaden må du legge ved følgende papirer:

 • CV, inkl. 3 referansepersoner med kontaktinformasjon
 • fullstendig publikasjonsliste med beskrivelse av hvor arbeidene er offentliggjort
 • dokumentasjon på og redegjørelse for dine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste "Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU" som fås ved henvendelse til fakultetets saksbehandler, tlf. nr. 73597673, eller på nettadressen: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner
 • beskrivelse av de vitenskapelige arbeidene du anser som mest betydningsfulle, og som du ønsker skal vektlegges under evalueringen. Beskrivelsen burde inkludere, men ikke nødvendigvis være begrenset til de inntil 5 arbeidene nevnt nedenfor. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere din innsats, må du som søker, legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning
 • attester og vitnemål
 • annen relevant informasjon, inkl. redegjørelse for egne forskningsplaner

Prosess

Det skal IKKE legges ved vitenskapelige arbeider. Etter søknadsfristen vil en intern sorteringskomite vurdere søknadene. De best kvalifiserte innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Alle som har søkt, vil få beskjed om hvorvidt de går videre eller ikke.

Søkere som blir innstilt, blir invitert til å sende inn et utvalg vitenskapelige arbeider.

Det vil være anledning til å sende inn 5 eksemplarer av vitenskapelige arbeider. De 5 eksemplarene av de utvalgte arbeidene må sorteres med ett eksemplar av hvert arbeid i 4 deler. Arbeidene sendes direkte til NTNU, Det humanistiske fakultet v/Åse Marit Skarholt, Dragvoll, 7491 Trondheim. Alle arbeider som er tilgjengelig elektronisk sendes kun på mail til: ase.marit.skarholt@ntnu.no.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og forelesning for prøving av pedagogiske ferdigheter.

Mer informasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos:

Studieprogramleder Nina Lager Vestberg, tlf 73550601 eller e-post: nina.vestberg@ntnu.no, eller kontorsjef Trond Einar Garmo, tlf.73596569, e-post: trond.einar.garmo@ntnu.no.


Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler/personalkonsulent ved Det humanistiske fakultet Åse Marit Skarholt, tlf.73597673, e-post: ase.marit.skarholt@ntnu.no.

Søknadsfrist: 15.05.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  149869
 • Intern-ID
  HF 18-011
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger