NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning - barneskole

Skrive – Lære – Delta: Vil du arbeide for å utvikle skriveopplæringen i barneskolen? 

Ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret) er det ledig et vikariat i 100% som universitetslektor på ett år fra 1. august 2018. Skrivesenteret skal bidra til økt skriveglede og skrivekompetanse gjennom å være et nasjonalt ressurssenter for språkarbeid i barnehage og opplæring i skriving som grunnleggende ferdighet i skole og lærerutdanning. For mer informasjon om virksomheten vår, se: http://www.skrivesenteret.no/ 

Skrivesenteret er en del av Institutt for lærerutdanning på NTNU. Instituttet har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med cirka 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen er også en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning. 

Arbeidsoppgaver

Medarbeideren skal etter avtale delta i arbeidet med sentrale oppgaver på senteret, som f.eks.:

 • følge opp nasjonale mål og satsinger for kompetanseutvikling innen skriveopplæring
 • utvikle nettbaserte ressurser og støttemateriell innen skriveopplæring
 • utvikle veiledninger og støttemateriell til læreplaner for gjennomgående fag
 • holde kurs for lærere, skoleledere og skoleeiere og bistå skoler i kompetanseutviklingsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå innenfor lærerutdanning
 • Det blir lagt betydelig vekt på pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring fra barneskole
 • Høy skrivekompetanse og kompetanse i skriveopplæring
 • Erfaring fra prosjektarbeid for utvikling av skriveopplæring
 • Søkere med lærererfaring fra barnetrinn og erfaring med opplæring av flerspråklige elever blir særlig oppfordret til å søke.
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, kreativitet, motivasjon og skriftlig og muntlig formuleringsevne tillegges stor vekt 

Lønns- og arbeidsvilkår 

 • Universitetslektor kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 416 600,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 416 600,- til kr. 623 900,- i 100 % stilling,

  Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  Ansettelsen skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

  Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

  Den totale arbeidsplikten skal fordeles på feltene formidling, undervisning, utviklingsarbeid og utvikling av nettressurser. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere.

       Søknad

 • Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter:
 • Søknad i brevs form
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Eventuelle publikasjoner eller faglige tekster, inklusive eventuell kunstnerisk forsking

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-128

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. Dette gjelder både vitenskapelige og kunstneriske arbeider.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte senterleder Arne Johannes Aasen, arne.j.aasen@ntnu.no, tlf. 97752967. For informasjon om søknadsprosessen, ta kontakt med Brith-Eli Åsland, brith.e.asland@ntnu.no. Søknadsfrist 27.03.2018.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  149657
 • Intern-ID
  2018/6013
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger