Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

 

 

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Forsker innen ‘meta-omics’, enzymologi og proteinorientert biokjemi – ref.nr. 18/01571

The Protein Engineering and Proteomics group (PEP- gruppen) ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap har en 2-årig stilling som forsker ledig i prosjektet “Back to basics: simplifying microbial communities to decrypt complex interactions”, finansiert av Norges forskningsråd. Dr. Phil Pope er prosjektleder. Stillingen er ledig fra juli 2018.

 

KBM ligger på Ås Campus 30 km sør for Oslo og har ca 130 ansatte fordelt på 12 forskningsgrupper. Forskeren vil være en del av en stor og produktiv forskningsgruppe som er deltar i en rekke av NMBUs kjerneaktiviteter. Et av hovedmålene til PEP-gruppen er å øke verdien av biomasse gjennom utvikling av grønn teknologi (enzym- og mikrobiell teknologi).

 

 

Prosjektet

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om ulike mikrobielle blandingskulturer og identifisere enzymsystemer for biomassedegradering i ulike miljøer. For få til dette skal vi visualisere dynamikken i mikrobiota i løpet av biomassedegradering. Til dette benyttes tidspunktsbaserte genom-oppløst transkriptom- og proteomikkdata. Gener som identifiseres som interessante, evalueres vha ved revers genetikk (der det er relevant). Egnete kandidater skal karakteriseres i detalj, biokjemisk og med hensyn til industriell relevans.

 

 

Arbeidsoppgaver

Forskeren vi skal ansette skal hovedsakelig arbeide med ‘meta-omics’ –oppgaver, avansert enzymologi, enzymutrykk

 

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Vi søker kandidater, som er høyt motivert for forskning, som har en ph.d.-grad og fremragende meritter. Kandidaten vi ansetter må ha bred erfaring med:

 • Annotering av karbohydrataktive enzymer.
 • Erfaring med protein-fokusert biokjemi, protein-rensing og -karakterisering, proteomikk og bioinformatikk (protein(struktur)
 • DNA-teknikker, kloning og mutagenese.
 • Analyse av hydrolyseprodukter fra enzymatisk omdanning av biomasse, som for eksempel HPLC, MS-instrumentering og avansert karbohydratanalyse.
 • Bioinformatisk analyse av DNA-/RNA-/peptid-data, og evne til å prosessere store datasett (metaproteomikk og metatranskriptom)
 • Søkere må beherske engelsk flytende, skriftlig og muntlig.

 

Personlige egenskaper

Vi søker en person med dyp interesse for forskning, som jobber uavhengig, er kreativ, har og tar initiativ. Kandidaten må ha gode analytiske evner og gode samarbeidsevner.

 

 

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Mulighet for plass i privat barnehage

 

Lønn

Stillingen innplasseres i stillingskode 1109 Forsker, lønnsramme 24 (ltr. 57-77) (NOK 490.900-722.400), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

 

 

Nærmere opplysning

Kandidater som ønsker å søke oppfordres til å ta kontakt med Dr. ‘Phil Pope E-post: phil.pope@nmbu.no ; tlf. +4767232540

 

 

Sende søknad

For å søke denne stillingen, følg lenken ‘Søk denne jobben' ovenfor. Dette vil sende deg til Jobb Norge, der du må registrere en konto (hvis ikke du allerede har en) og logg inn for å fylle ut søknads skjemaet online.

Søknadsdfrist:27.03.2018

 

 

Sentrale arbeider

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 18/01571 til NMBU, fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 27.03.2018.

 

Attesterte vitnemål, sertifikater

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Nettside
 • Kommune
  Ås
 • Jobbnorge-ID
  149646
 • Intern-ID
  18/01571
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Prosjekt

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger