Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Fylkesmannen er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.

HR-rådgiver

Administrasjonsavdelingen har ledig et vikariat i 100 % stilling i perioden 01.06.2018 – 31.12.2018, med mulighet for forlengelse, som

HR-rådgiver

Administrasjonsavdelingen har 35 medarbeidere og har ansvaret for administrative tjenester i embetet som arkiv, IKT, økonomi, HR, sentralbord og ekspedisjon/servicetorg. Vi er for tiden fordelt på to kontorsteder, Arendal og Kristiansand. Den som tilsettes vil få arbeidssted Arendal.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • rådgiving, rettledning og saksbehandling innenfor HMS- og HR-området
 • ivaretakelse av sekretariatsfunksjonen for samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene
 • bidra til videreutvikling og implementering av planer, strategier, system innenfor embetets HR-funksjon
 • lønnsarbeid
 • krav og oppfølging av refusjoner fra NAV
 • bistand i rekrutteringsprosesser
 • andre oppgaver kan også bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner for stillingen

Vi søker etter en person med relevant høyere utdanning på høyskole-/universitetsnivå. Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid, gjerne fra statlig virksomhet.

Personlige egenskaper

 • evne til både å jobbe selvstendig og sammen med andre
 • gode kommunikasjonsevner
 • initiativrik og løsningsorientert
 • positiv og serviceinnstilt
 • tillitsskapende

Fylkesmannen kan tilby

 • avlønning som Rådgiver, stillingskode 1434, kr 436 900 - 482 500 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø
 • trivelige kolleger

Søkerne vil bli vurdert ut fra kvalifikasjoner og praksis. Prøvetiden er 6 måneder.

Vi ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi har derfor et mål om å oppnå en balansert kjønns- og alderssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi legger arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om stillingen får du av:

 • Avdelingsdirektør Anne Ma Nyerrød, tlf. 37017503/90720174
 • Assisterende direktør Gunhild Goderstad tlf. 37017510/95929230

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Vitnemål og attester må følge søknaden i PDF-format.

Søknadsfrist: 03.04.2018

Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Arendal
 • Jobbnorge-ID
  149616
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger