NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Førsteamanuensis i vann- og miljøteknikk (IV-112/18)

Ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved Fakultet for ingeniørvitenskap, Norges teknisk naturvitenskapelig universitet (NTNU) er det ledig stilling som førsteamanuensis innen vann- og miljøteknikk. Instituttet er hjemmehørende i Ålesund, og arbeidsoppgavene skal utføres der.

Instituttet driver utdanning og forskning innen teknologiområder som byggteknikk, vann- og miljøteknikk, skipsdesign og produkt- og systemdesign, samt nautikk, shipping og shippingledelse og maritim logistikk.  Det er for tiden ansatt ca. 80 personer på instituttet.

Den utlyste stillingen vil være tilknyttet bachelorstudiet i vann- og miljøteknikk.  Den som blir ansatt vil ha særlig ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet vann og avløp.

 Arbeidsoppgaver vil være:

• Undervisning og veiledning av bachelorstudenter i utvalgte emner i vann- og miljøteknikkfag
• Vedlikehold og utvikling av faglige utviklingsprosjekt innen vann- og miljøteknikk
• Planlegge og drifte utviklingsprosjekt innen vann- og miljøteknikk sammen med kommuner og næringsliv
• Utvikling av undervisningsmateriell for bachelorutdanning og videreutdanning.

Det gjøres oppmerksom på at undervisning på bachelorstudiet skal foregå på norsk.

Den som ansettes i stillingen må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet. Vedkommende må også ha dokumentert vitenskapelig kompetanse innenfor en eller flere deler av fagområdet med vekt på de områder som denne stillingen har særlig ansvar for. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

Kvalifikasjonskrav til stillingen:
• Doktorgrad innen fagområde vann- og miljøteknikk eller tilsvarende kombinert med faglig kompetanse inn mot praktisk bruk av VA-faget.
• Erfaring fra VA-feltet i kommunal eller privat virksomhet
• God kjennskap til faglige utfordringer knyttet til prosjektering og/eller drift av VA-anlegg i norske kommuner
• Prosjekteringskompetanse og god kjennskap til faglige digitale verktøy (f.eks. NOVAPOINT, SWMM, EPANET osv.)
• Må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk som arbeids- og undervisningsspråk
• God evne til samarbeid, nettverksbygging, kommunikasjon og formidling

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsformen i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra ph.d.- og masteroppgaveveiledning og undervisning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Ansatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen.  Universitetet tilbyr slikt kurs.  

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju, og for prøving av pedagogiske ferdigheter, vanligvis som forelesning.

Den som blir ansatt ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte. Vedkommende plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisnings¬opplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. Han/hun skal veilede bachelorstudenter innen sitt fagområde, og plikter også å ta del i administrativt arbeid.

Den som blir ansatt må rette seg etter de vedtak om endring som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner som ansettes i mannsdominerte fagmiljø tilbys startpakker. I tillegg har vi kvalifiseringsstipend og mentorprogram for kvinnelige forskere.

Lønn etter Statens lønnsregulativ, kode 1011 førsteamanuensis. Normal avlønning er brutto kr 558 500 - 860 500 pr. år. Avlønning vurderes ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Herfra trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos Instituttleder Hans Petter Hildre, e-post: hans.p.hildre@ntnu.no, professor Razak Seidu, e-post: rase@ntnu.no eller universitetslektor Terje Tvedt, e-post: terje.tvedt@ntnu.no.
 
Søkerne bes i søknaden redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU") som forefinnes på nettet: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden:

• Bekreftede vitnemål, attester og en liste over søkerens vitenskapelige eller praktiske arbeider.
• Vitenskapelige arbeider eller VA-relaterte prosjektarbeider – trykte eller utrykte – som søkeren ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider).
• En liste med referanser over arbeider/prosjekter utført innenfor VA-feltet i privat eller kommunal sektor, alene eller i samarbeid med andre.
• Dokumentasjon av kompetanse i VA digital modellering
• En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen.
• En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Søknaden sendes elektronisk via link på denne siden. Merk søknaden med ref.nr. IV-112/18.
Søknadsfrist: 03.04.2018.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
 • Jobbnorge-ID
  149585
 • Intern-ID
  2018/4882
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger