Barne-, ungdoms- og familieetaten

Familievernkontoret Innlandet

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Familievernkontoret Innlandet er ett av syv offentlige familievernkontorer i regionen. Kontoret gir hjelp til familier i krise eller konflikt og utfører lovpålagte meklingsoppgaver.

20% stilling som psykolog ved Familievernkontoret Innlandet, avd. Tynset

Ved Familievernkontoret Innlandet er det ledig en fast 20% stilling som psykolog ved avdeling Tynset.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Terapeutisk arbeid med par og familier med samlivs- og relasjonsproblemer.
 • Mekling for foreldre ved samlivsbrudd og ved foreldretvist.
 • Utadretted og forebyggende virksomhet som veiledning, undervisning og kurs/foredrag.
 • Ledelse i kliniske grupper.
 • Deltagelse innen intern fagutvikling.
 • Bruk av klientsystemet FADO.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves profesjonsutdannelse i psykologi. 
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med familier og barn, eller tilleggsutdanning i familieterapi.
 • Erfaring med utadrettet og forebyggende arbeid som veiledning, undervisning, kurs og foredrag er ønskelig.
 • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk.
 • Gode dataferdigheter.
 • Evt. spesialisering i barnepsykologi vil være et positivt moment.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en fleksibel fagperson som ønsker å jobbe med familier og barn, og være en medspiller med hensyn til forebyggende arbeid og samarbeid med kommunen og tingretten.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 0794 som psykolog, ltr. 60 - 68, p.t. kr. 517 700 - 600 200 pr. år, eller i stillingskode 1304 som psykolog med godkjent spesialitet, ltr. 67 - 76, p.t. kr. 590 000-704 800 pr. år. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger:

 • Fra 2016 ble familievernet på Innlandet slått sammen til en driftsenehet. Man vil derfor være en del av et større faglig fellesskap.
 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.
 • Stillingen er for tiden lagt til Familievernkontoret Innlandet, avd. Tynset.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktperson for stillingen

Børje Sundbakken, leder for Familievernkontoret Innlandet, tlf. 466 16 423.

Mette Arnestad, teamleder Hamar og Tynset, tlf. 466 16 428.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 27.03.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Tynset
 • Arbeidssted
  Tynset
 • Jobbnorge-ID
  149564
 • Intern-ID
  Øst 34/18
 • Omfang
  Fast 20%
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger