Barne-, ungdoms- og familieetaten

Familievernkontoret Innlandet

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Familievernkontoret Innlandet er ett av syv offentlige familievernkontorer i regionen. Kontoret gir hjelp til familier i krise eller konflikt og utfører lovpålagte meklingsoppgaver.

20% stilling som psykolog ved Familievernkontoret Innlandet, avd. Tynset

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Tynset
 • Arbeidssted
  Tynset
 • Jobbnorge-ID
  149564
 • Intern-ID
  Øst 34/18
 • Omfang
  Fast 20%
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger