Moss ligger sentralt i Østfold. Byen vår har i overkant av 32 000 innbyggere og er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for dobbelt så mange. Moss kommune har ca. 2500 medarbeidere. Sammen med Rygge skal vi bygge nye Moss kommune, som etableres 1. januar 2020.

Spesialsykepleier/sykepleier (palliasjon), Peer Gynt Helsehus

Vi har ledig fast stilling som spesialykepleier/sykepleier (palliasjon) ved Peer Gynt Helsehus, lindrende enhet. Stillingsandel er 80 %, med arbeid hver 3 helg.

Om oss
Peer Gynt Helsehus ble opprettet i 2012 og ligger ved siden av Sykehuset Østfold Moss. Helsehuset er en spennende og variert arbeidsplass hvor vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid med andre helsetjenester i kommunen og Sykehuset Østfold Kalnes, etter intensjonene i Samhandlingsreformen.

Peer Gynt Helsehus består av følgende avdelinger: 

 • Avdeling 1: 10 KAD plasser (interkommunale akutte døgnplasser), 10 korttidsplasser og 8 rehabiliteringsplasser
 • Avdeling 2 har 10 langtidsplasser for somatisk syke sykehjemspasienter, 10 korttidsplasser/avlastningsplasser og 5 plasser for lindrende behandling.
 • Avdeling 3: Tverrfaglig enhet for fysio-/ergo-tjenester/Art (ambulant rehabiliteringsteam) og kreftkoordinatorer 
 • Moss interkommunale legevakt

Arbeidsoppgaver

 • sykepleiefaglig ansvar for behandling og oppfølging av pasienter og pårørende
 • følge rutiner i avdelingen og bidra til forbedringsarbeid
 • sikring av god kommunikasjon og samhandling.
 • bidra til et godt arbeidsmiljø
 • bidra til opplæring og faglig veiledning av kollegaer.

Kvalifikasjoner

 • dokumentert autorisasjon som sykepleier i Norge
 • gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • ønskelig med videreutdanning innenfor palliasjon eller kreftomsorg, og/eller kompetanse innen lindrende behandling
 • personlig egnethet

Følgende vektlegges

 • faglig dyktig og trygg i rollen
 • motivert for å bidra med fagutvikling/kompetanseutvikling innen lindrende behandling ut til andre enheter
 • evne til å samarbeide med kolleger og tverrfaglig team, jobbe selvstendig, er strukturert og målrettet, trives i et
 • miljø med høyt tempo og til tider rask pasientflyt
 • gode evner i kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer
 • vilje og evne til å lære
 • være med på å skape et godt arbeidsmiljø

Lønns-/arbeidsvilkår
Tilsetting på vanlige vilkår.
For ansatte i sykepleierstilling i turnus gjelder følgende lokalt fastsatte garantilønn:
- ansiennitet under 20 år: tilsvarende kr. 15 000,- over sentralt fastsatt garantilønn.
- ansiennitet over 20 år: tilsvarende kr. 22 000,- over sentralt fastsatt garantilønn.

Lønn etter avtale kan vurderes ved spesialkompetanse

Vi tilbyr

 • faglig spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • tverrfaglig samarbeid med fysio/ergo og kreftkoordinator
 • høyt faglig nivå på tjenestene
 • fagdag i turnus
 • hyggelige, dyktige og engasjerte kollegaer
 • lyse og trivelige lokaler
 • du får muligheten til å jobbe på et helsehus som stadig er i utvikling og hvor tverrfaglighet settes høyt for å imøtekomme pasientenes behov

Kontaktperson
Avdelingsleder Liv Borghild Aslaksen tlf. 69 24 31 46 / 92 64 32 05. Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Moss kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Moss
 • Arbeidssted
  Peer Gynt Helsehus
 • Jobbnorge-ID
  149392
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger