Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Avdeling for digitale tjenester har ca 170 ansatte fordelt på seks seksjoner: Brukerservice, Tjenesteproduksjon, Prosjekt og systemutvikling, Tjenestestyring og kundekoordinering, Web samt Arrangements- og mediaproduksjon. Avdelingen har ansvaret for IKT-løsningene i de fleste departementene og leverer flere sentrale IKT-tjenester til øvrige departement og enkelte tilknyttede virksomheter.

Prosjektleder IKT

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon har ledig fast stilling som prosjektleder i enhet for Prosjekt- og prosessledelse (POP), som ligger i seksjon Prosjekt og systemutvikling.

 

Arbeidsområde

Som prosjektleder vil du være ansvarlig for leveranser, ressursstyring, framdrift og økonomistyring i prosjektene du leder. De forskjellige prosjektene vil være av ulik kompleksitetsgrad, og den som blir tilsatt vil få muligheten til å lede både store og små prosjekt. Stillingen omfatter tett samarbeid med kunder og andre personer på tvers av avdelinger og departement. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Planlegge, lede og gjennomføre prosjekter i henhold til avtalt tid, kost og kvalitet
 • Utarbeide kravspesifikasjoner og avtaleunderlag sammen med respektive fagmiljøer
 • Utarbeide løsningsbeskrivelser og prosjektforslag i samarbeid med utredere og løsningsarkitekter
 • Samarbeid med leverandører, samt oppfølging av disse 

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 års erfaring knyttet til prosjektledelse, helst innenfor IKT-faget.
 • Erfaring med innføring av digitale løsninger
 • God kjennskap til prosjektmetodikk
 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, hvor informatikk bør inngå i fagkretsen

Ønskelige kvalifikasjoner: 

 • Sertifisering innen prosjektledelse (fortrinnsvis Prince2)
 • Gode kunnskaper om ITIL-arbeidsprosesser. Det er ønskelig med ITIL-sertifisering på nivå ITIL Foundation

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til dialog og samarbeid med både teknisk og ikke-teknisk personell
 • Kunne arbeide selvstendig, ta ansvar, være målrettet og resultatorientert
 • Dyktig til å finne løsninger på komplekse problemstillinger og kunne levere kvalitet også i situasjoner med høyt arbeidstempo
 • Ha en god forståelse av sin egen effekt på andre, samt ha evne til å være nettverksbyggende, motiverende og skape gode relasjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 

Andre opplysninger:

 • Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå KONFIDENSIELT og autorisert.
 • Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden
 • Lang praktisk erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse

Lønn: Stillingen lønnes som stillingskode 1113 prosjektleder fra kr 623 900 – 792 700 pr år, avhengig av kvalifikasjoner og tariffområde. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

  

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering.

 

Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

 

Nærmere opplysninger ved: Seksjonssjef Siri Willadssen, telefon: 913 82 166 og Kontorsjef Lill-Kristin Jenssen, tlf. 988 11 793

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo sentrum
 • Jobbnorge-ID
  149315
 • Intern-ID
  DSS-2018-6
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger