NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

 

NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet er en fagenhet ved NTNU som driver forskning, formidling, samlingsvirksomhet og undervisning, samt ivaretar oppgaver for kulturminneforvaltningen i Midt-Norge. NTNU Vitenskapsmuseet har for tiden 123 ansatte, og av disse er 15 stillinger tilknyttet Museumsadministrasjonen.

Forskningsrådgiver – 3-årig prosjektstilling

NTNU Vitenskapsmuseet ønsker å øke kapasiteten og profesjonaliteten i støtten til forsknings- og samlingsarbeidet gjennom opprettelse av en stilling som forskningsrådgiver. Stillingen vil være tilknyttet Museumsadministrasjonen, men mye av arbeidet vil foregå i samarbeid med fagmiljøene og lederne ved instituttene og faggruppene.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal bidra til å styrke museets strategiske arbeid med internasjonalisering og å øke eksternfinansiert forskningsaktivitet.

Den som ansettes skal utføre:

 • Rådgivning og administrativ støtte til forskere og faggrupper i utvikling av prosjektsøknader til internasjonale, nasjonale og regionale finansieringskilder. Rådgiveren vil ha en proaktiv rolle i forhold til å holde oversikt over og gjøre forskningsmiljøene oppmerksom på relevante utlysninger og søknadsmuligheter.
 • Administrativ støtte i forbindelse med kontraktarbeid, prosjektgjennomføring og –rapportering.
 • EU-rådgivning og deltakelse i NTNUs gruppe for EU-rådgivere.
 • Lederstøtte og saksbehandling/utredning innen forsknings- og samlingsområdet.
 • Representasjon og nettverksarbeid.
 • Planlegging og implementering av strategiske og operative tiltak i organisasjonen.

Stillingen vil tillegges arbeidsoppgaver ved museet etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for ansatte ved NTNU Vitenskapsmuseet, innenfor områdene: Forskning, vitenskapelige samlinger, administrasjon og lederstøtte.

Spesielle oppgaver (prosjektledelse, faglig ansvar mv.):

 • Prosess/prosjektledelse i tidsavgrensede prosjekter og aktiviteter.
 • Sekretærfunksjon for interne eller eksterne utvalg.
 • Avhengig av kompetanse, kan den som ansettes få ansvar for oppfølging av spesielle områder innenfor forskningsdokumentasjon, nyskaping, publiseringspolitikk eller datadeling.

Til stillingen forventes det at den som ansettes bidrar til å øke kapasiteten og profesjonaliteten i støtten til forsknings- og samlingsarbeidet. Dette gir resultater i form av fremragende forskningsmiljøer på de områdene der museet har særlige forutsetninger, økt ekstern forskningsfinansiering og internasjonalisering.

Kompetansekrav

Du må ha:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende mastergrad.
 • God kjennskap til virkemiddelapparatet for eksternfinansiert forskning.
 • Erfaring fra eller kunnskap om EUs rammeprogram for forskning og forskningsrådets virkemiddelapparat.
 • Erfaring med forskningsrelatert prosjektarbeid eller prosjektutvikling.
 • Svært god framstillingsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring fra forskningsadministrativ rådgiving eller fra søking etter ekstern finansiering som forsker.
 • Erfaring med tilrettelegging for internasjonalt samarbeid.
 • Erfaring fra universitetssektoren/instituttsektoren.
 • Erfaring fra strategisk arbeid og oppfølging.
 • Utdanning/kurs i prosjektledelse.

Du har følgende personlige egenskaper:

 • Evne til å ta initiativ og sette deg inn i nye oppgaver.
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid, være en god fasilitator.
 • Jobber analytisk, er løsningsorientert med god evne til problemløsning.
 • Kvalitetsbevisst og nøyaktig.

Vi kan tilby

 • En spennende arbeidsplass med stor variasjon av arbeidsoppgaver.
 • Deltakelse i NTNU-nettverk/arbeidsgrupper.
 • Gode muligheter for faglig utvikling og utfordringer
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Velferdstilbud.

Stillingen lønnes som rådgiver, st.kode 1434 rådgiver. Godt kvalifiserte kandidater kan lønnes som seniorrådgiver, st.kode 1364. Normal avlønning som rådgiver vil være kr. 475 000 – 575 000 pr. år, og som seniorrådgiver vil være 550 000 – 650 000 pr. år. Fra dette trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med forsknings- og samlingssjef Solveig Bakken på tlf. 905 39 321, e-post solveig.bakken@ntnu.no. For opplysning om ansettelsesprosessen, ta kontakt med HR-leder Christen Torvik på tlf. 402 40 543, e-post christen.torvik@ntnu.no.

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via denne siden (www.jobbnorge.no). Henvendelser merkes med 2018/3965.

Søknadsfrist er 02.04.2018.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  149259
 • Intern-ID
  2018/3965
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Prosjekt

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger