NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for psykisk helse

Fast stilling som rådgiver ved Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming (NAKU), Institutt for Psykisk Helse, NTNU

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig en 100 % stilling som rådgiver (1434). Stillingen er administrativt tilknyttet Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH). Arbeidssted vil være NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming som er underlagt Institutt for psykisk helse (IPH).

For mer informasjon om instituttet og arbeidssted, se http://www.ntnu.no/iph og http://www.naku.no/

NAKUs hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede, og hovedmålgruppen er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet. NAKU utlyser fast stilling som rådgiver.

Stillingens hovedarbeidsområder vil være:

 • Innhenting, utvikling og formidling av kunnskap om tjenester til personer med psykisk utviklingshemming
 • Arbeide med NAKUs kunnskapsbank med hovedansvar som tilpasses kompetanseprofil til søker (naku.no)
 • Veilede tjenesteytere/kommuner i bruk av verktøyene i kunnskapsbanken
 • Delta i miljøets generelle faglige arbeid
 • Prosjektdeltakelse og prosjektledelse
 • Kontakt med kommuner, fylkesmenn og spesialisthelsetjenesten
 • Kunnskapsformidling til tjenesteytere i forvaltning og klinisk virksomhet
 • Sekretær for rådgivende faggruppe
 • Ansvar for miljøets henvendelser. Vi mottar rundt 200 henvendelser årlig fra våre samarbeidspartnere
 • Ansvar for miljøets interne referatføring
 • Andre administrative oppgaver må påregnes
 • Det må påregnes noe reiseaktivitet

Vi søker en person med følgende bakgrunn og kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på bachelornivå er et krav.
 • Mastergrad eller hovedfagsnivå innen relevant fagområde er ønskelig.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk (bokmål og nynorsk).
 • Erfaring fra egen forskning innen relevant fagområde er en fordel.
 • Erfaring med kunnskapsformidling er ønskelig for stillingen.
 • Erfaring med tjenesteutvikling for personer med utviklingshemming

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • Ryddig, systematisk og strukturert.
 • Entusiastisk og har stor arbeidskapasitet.

Vi kan tilby:

 • En dynamisk arbeidsplass med allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Trening i arbeidstiden
 • Stilling i en IA-virksomhet

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon, interesse og personlig egnethet for stillingen i tilsettingen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Stilling som rådgiver (kode 1434) lønnes med minimum årslønn kr. 403 600. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 482 100 – 589 600 per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være aktuelt.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Kvinner er underrepresentert ved enheten og oppfordres til å søke.

Søknad skrives og sendes elektronisk inn via denne siden innen søknadsfristen. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 02.04.2018

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Leder ved NAKU, Professor Karl Elling Ellingsen, telefon: 90106240, e-post: karl.e.ellingsen@ntnu.no.

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-konsulent Håvard Tangvik, e-post: havard.tangvik@ntnu.no.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Tunga
 • Jobbnorge-ID
  149236
 • Intern-ID
  2018/6211
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger