NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Senioringeniør ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Kavliinstitutt for nevrovitenskap


Fast 100 % stilling som senioringeniør / Laboratorieleder


Ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som senioringeniør/laboratorieleder for en av gruppene ved instituttet. Det er ønskelig med snarlig oppstart.

 

Fagmiljøet ble opprettet som Senter for Fremragende Forskning fra Norges forskningsråd i 2002, og i 2007 ble senteret utnevnt til ett av 16 Kavli-institutter (www.kavlifoundation.org). Norges forskningsråd bestemte i 2012 at Kavli Instituttet skulle få ti års finansiering for et nytt senter – Senter for nevrale nettverk (CNC). For mer informasjon om senteret, se http://www.ntnu.edu/kavli.

 

Den som tilsettes vil arbeide som laboratorieleder for Moser-Gruppen ved Kavliinstituttet. Les mer om Moser-Gruppen her: https://www.ntnu.edu/kavli/research/moser

 

Stillingen rapporterer til May-Britt Moser og Edvard Moser.

 

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Ansvar for laboratoriedrift og fungere i rollen som laboratoriemanager
 • Personalansvar for ingeniørene i forskningsgruppen
 • Ansvar for daglig ettersyn og kvalitetskontroll av laboratoriestudier
 • Veiledning i samarbeid med laboratorielederne. Kjennskap til målsetning og planer for alle studier i laboratoriet
 • Delta aktivt i innføring og utvikling av nye metoder og rutiner i laboratoriet iht. NTNUs HMS retningslinjer; aktiv uttesting og tilpassing av nye metoder
 • Gi forskningsstøtte, ha ansvar for opplæring av phd- og postdoc kandidater, gjesteforskere og andre
 • Generelle oppgaver knyttet til kvalitet og drift
 • Kontakt med media ved behov

Vi søker etter en person som møter følgende krav til bakgrunn og kompetanse:

-       Det kreves utdanning innen nevrovitenskap, minimum tilsvarende masternivå

-       Erfaring fra egen forskning innenfor nevrovitenskap

-       Erfaring fra forskning og forskningsstøtte

-       Erfaring med komparativ medisin (in-vivo dyreforsøk)

-       Kompetanse i forsøksdyrlære tilsvarende FELASA kategori C

-       Gode språkferdigheter, muntlig og skriftlig, på engelsk

-       Gode språkferdigheter, muntlig og skriftlig, på norsk

-       Gode kommunikasjonsferdigheter

-       Erfaring fra formidling og opplæring

 

Vedkommende må være i stand til å forstå rasjonale og implementeringsplan for samtlige studier i laboratoriet. Søkeren må ha erfaring med in vivo elektrofysiologi og mikroskopi på et nivå der hun/han kan gi praktisk veiledning og hjelpe til i daglig problemløsning.

 

Ønsket bakgrunn og kompetanse:

 

- Erfaring med metodeutvikling er ønskelig

- Doktorgrad i nevrovitenskap er en fordel

 

Videre ønsker vi oss en person som er serviceinnstilt, initiativrik, ryddig, selvstendig og strukturert. Du må takle et høyt arbeidstempo og ha stor omstillingsevne. Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, motivasjon og personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Stilling som senioringeniør (1181) lønnes med minimum årslønn kr 499 200,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 499 200,- til kr 589 600,- per år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være aktuelt. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

 

Søknad sendes elektronisk via jobbnorge.no innen søknadsfristen 26.03.2018

 

Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

 

Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Instituttleder, rannveig.t.storeng@ntnu.no

 

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til:

HR-konsulent Sissel Sollien sissel.sollien@ntnu.no tlf. 48 05 11 91

 

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  149228
 • Intern-ID
  2018/7378
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger