NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fast stilling som Førstelektor innen datateknologi og informatikk (IE 035-2018)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) http://www.ntnu.edu/ie inviterer til å søke stilling som Førstelektor innen fagområdet datateknologi og informatikk, ved institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

Informasjon om IDI - NTNU

Institutt for datateknologi og informatikk har for tiden 246 ansatte, fordelt på 33 professorer, 38 førsteamanuensis/førstelektor, 13 førsteamanuensis II, 19 amanuensis/universitetslektor, 30 postdoktorer/forskere, ca 90 aktive ph.d. studenter og 23 teknisk/ administrativt personale. Instituttet er delt opp i fem fagenheter hvorav IDI Gjøvik, der denne stillingen vil inngå, er en av dem. For mer informasjon om instituttets aktiviteter vennligst besøk https://www.ntnu.no/idi.

Stillingen

Kandidaten forventes å spille en viktig rolle i undervisning og veiledning i anvendt informatikk. Kandidaten vil primært støtte Bachelor i Programming og Bachelor i ingeniørfag data. Kandidaten vil ha en rolle i utviklingen av undervisningsprofilen innen studieprogrammene og bidra til et veldig god læringsmiljø i samarbeid med kollegaer, studenter, og eksterne aktører.

Fagområdet til stillingen er i anvendt informatikk, og kandidaten er forventet å ha en sterk bakgrunn i en eller flere av de følgende områdene: profesjonell programmering, applikasjonsutvikling, programvareutvikling, eller undervisningsrelatert utviklingsarbeid.

Stillingen er primært for undervisning, men det forventes at kandidaten vil gjøre forskning på undervisning eller undervisningsrelatert utviklingsarbeid. Kandidaten er forventet å følge karriereveien mot dosent.

I tillegg er kandidaten forventet å formidle relevante deler av hans/hennes forskning eller utviklingsarbeid til et bredere publikum. Kandidaten er også forventet å bidra til utvikling og ledelse av undervisning, forskning og andre relevante aktiviteter i samråd med instituttleder.

Kvalifikasjonskrav

Kandidaten må ha mastergrad/siving, doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen minst ett av fagområdene. I tillegg må kandidaten ha relevant praksis og erfaring, med et omfang og en kvalitet som tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

 • Ha en sterk bakgrunn i anvendt informatikk og programmering
 • Ha en sterk bakgrunn og erfaring i minst et av de følgende områdene
  • Profesjonell programmering
  • Applikasjonsutvikling
  • Programvareutvikling
  • Undervisningsrelatert utviklingsarbeid
 • Kunne undervise emner i Bachelor i programmering og Bachelor i ingeniørfag data (for eksempel IMT3602 - Professional Programming).
 • Ha erfaring og potensiale i undervisning, utviklingsarbeid, forskning og vitenskapelig produksjon.
 • Ha stor interesse for undervisningsrelatert utviklingsarbeid.

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner. Erfaring med utvikling av emner og andre undervisningsrelaterte aktiviteter, samt veiledning av studenter vil telle positivt. Søkere må også kunne demonstrere gode kommunikasjonsevner som er påkrevd for undervisning, veiledning og formidling.

Kandidatens egnethet og motivasjon for stillingen vil tillegges vekt i ansettelsesprosessen.

Nyansatte som ikke mestrer et skandinavisk språk er påkrevd å mestre norsk eller et annet skandinavisk språk innen 3 år etter ansettelse.

Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak og endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Dersom det ikke finnes søkere kvalifisert som 1.lektor, kan stillingen omgjøres til universitetslektor med mulighet til kvalifiseringsstipend for en periode på inntil 3 år.

Lønnsbetingelser

Førstelektor følger kode 1198 med brutto lønnsnivå 490 500 – 722 000 per år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Universitetslektor følger kode 1009 brutto lønnsnivå 474 700 – 638 700 per år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. 2% av lønnen blir trukket som obligatorisk premie til Statens pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev som beskriver kandidatens erfaring, kompetanse og motivasjon for stillingen, samt interesser og vitenskapelige ambisjoner for den nærmeste fremtid.
 • CV med informasjon om informasjon om kvalifikasjoner og fullstendig publikasjonsliste med informasjon om hvor arbeidene er publisert.
 • Attester og vitnemål
 • Beskrivelse av forskning på undervisning eller undervisningsrelatert utviklingsarbeid..
 • De viktigste publikasjonene til kandidaten relevant for stillingen (maks 10 arbeider)
 • Informasjon om undervisningserfaring, dette inkluderer utvikling av studieprogram, utvikling av undervisningsmetoder og læringsmiljø
 • Dokumentasjon om kandidatens pedagogiske kvalifikasjoner: http://www.ntnu.edu/vacancies/pedagogical-qualifications
 • Informasjon om formidlingsaktivitet.
 • Annen informasjon som er relevant.
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, tilknytning til kandidaten, epost og telefonnummer)

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeidene er vanskelig å identifisere søkerens bidrag, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for dette.

Kvinner oppfordres til å søke.

Etter søknadsfristen vil en kortliste lages, og søkere vil informeres om de har kommet på listen. En sakkyndig komite vil bedømme alle søkere på denne kortlisten. De beste kandidaten vil inviteres til intervjuer og prøveforelesninger.

Forventet startdato 1. oktober 2018.

I henhold til Informasjonsloven § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å få sitt navn oppgitt på søkelisten.

Søknader skal sendes elektronisk via denne siden. Fortrinnsvis bør alle vedlegg kombineres til en enkelt fil.

For ytterligere informasjon, vær vennlig å kontakte Professor Marius Pedersen, telefon +47 61 13 5246, epost: marius.pedersen@ntnu.no, eller instituttleder Professor John Krogstie. telefon: +47 934 17 551, epost: john.krogstie@ntnu.no.

For informasjon om behandling av søknaden, vær vennlig å kontakte seniorrådgiver Anne Kristin Bratseth, tlf.+47 73 59 6715, E-post anne.kristin.bratseth@ntnu.no.

Søknaden merkes: IE 035-2018

Søknadsfrist: 03.04.18.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik, Trondheim
 • Arbeidssted
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  149208
 • Intern-ID
  2018/5820
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger