Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Helse- og omsorgsavdelinga. Avdelingas hovedoppgaver er tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helse- og omsorgspersonell, rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og andre, iverksetting av nasjonal helsepolitikk og andre forvaltningsoppgaver. Avdelingas overordnede mål er å bidra til en bedre helse- og omsorgstjeneste og bedre folkehelse i fylket. Arbeidet er utpreget tverrfaglig og avdelinga har 20 medarbeidere.

Gruppeveileder LIS1-leger (40 %)

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  149174
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger