Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Helse- og omsorgsavdelinga. Avdelingas hovedoppgaver er tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helse- og omsorgspersonell, rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og andre, iverksetting av nasjonal helsepolitikk og andre forvaltningsoppgaver. Avdelingas overordnede mål er å bidra til en bedre helse- og omsorgstjeneste og bedre folkehelse i fylket. Arbeidet er utpreget tverrfaglig og avdelinga har 20 medarbeidere.

Gruppeveileder LIS1-leger (40 %)

Vi har ledig deltidsstilling som gruppeveileder for ny spesialistutdanning for leger, LIS1-leger (tidligere turnuslegestillinger), tilknyttet kommuner i Salten. Det foreligger avtaler med 10 kommuner, alle tilknyttet Nordlandssykehuset Bodø, totalt 15 stillinger i kommunehelsetjenesten pr halvår.

Oppgavene vil omfatte:

 • Arrangere kurs og samlinger for LIS1-legene når de er i kommunehelsetjenesten. Formålet med arrangering av kursene i kommunehelsetjenesten er å gjennomgå det offentlige helsearbeidet og gjeldende regler på dette område.
 • Ansvar for den gruppebaserte veiledningen. Dette er et faglig supplement til daglig veiledning i kommuneturnus. Alle LIS1-leger skal ha et tilbud om gruppebasert veiledning som er en del av kommunetjenesten. Veiledningssamlingene skal sikre kvaliteten på tjenesten. Det er obligatorisk for LIS1-leger å delta på kurs og samlinger i regi av Fylkesmannen.

 Kvalifikasjonskrav:

 • Allmennlege med erfaring i veiledning
 • Spesialist i allmennmedisin/samfunnsmedisin
 • Erfaring fra offentlig helsearbeid

Vi tilbyr:

 • lønn som prosjektleder i kode 1113 fra kr. 640.000,- – kr. 670.000,- pr. år avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner

 • statlig avtaleverk

 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

 Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

 

I henhold til offentleglova vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, må grunngi dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter anmodning om å bli unntatt offentlig søkerliste. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkeslege Jan Petter Lea - tlf 75 53 15 15 og mail fmnojle@fylkesmannen.no eller underdirektør Solveig Mollnes – tlf 75 53 15 13 / 975 69 543 og mail fmnosmo@fylkesmannen.no .

 

 Søknadsfrist: 23. mars 2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  149174
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger