Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har omlag 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Er du vår nye rådgiver/seniorrådgiver innen luftkvalitet og utslipp fra transport?

Klimaavdelingen har ansvaret for Miljødirektoratets oppgaver på klima. Vi implementerer norsk klimapolitikk, herunder blant annet klimakvotesystemet, og gir råd om nye tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslippene. Avdelingen koordinerer klimatilpasningsarbeidet i Norge, og følger opp arbeidet med lokal luftkvalitet. Klimaavdelingen har rundt 60 ansatte.

Seksjon for transport og luftkvalitet er en av 5 seksjoner i Klimaavdelingen. Seksjonen jobber for å bedre luftkvaliteten og redusere klimagassutslipp fra transport. Tett oppfølging av kommuners arbeid med luftkvalitet er en av våre hovedoppgaver. Vi er også faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet, og vurderer tiltak og følger opp krav om blant annet bærekraftig biodrivstoff for å redusere utslipp av klimagasser. Vi bistår også med å koordinere arbeidet med Gøteborgprotokollen (NOx, SOx, ammoniakk, VOC, partikler) og deltar i aktuelt internasjonalt arbeid, blant annet under langtransportkonvensjonen (LRTAP).

Seksjonen har 11 engasjerte og dyktige medarbeidere med arbeidssted på Helsfyr i Oslo.

Vi søker etter en erfaren og kunnskapsrik rådgiver som kan bidra til å styrke arbeidet vårt på lokal luftkvalitet og bidra til å redusere utslipp fra transport.

Stillingens hovedansvarsområder

 

 • følge opp arbeidet med luftkvalitet på nasjonalt nivå
 • veilede kommuner og samarbeide med sektormyndigheter
 • videreutvikle og følge opp regelverk, inkludert EU-regelverk
 • delta i seksjonens tverrfaglige arbeid knyttet til utslipp fra transport

 

Kvalifikasjoner

 • du må ha høyere teknisk/naturvitenskaplig utdanning på masternivå
 • du må ha relevant kompetanse på luftforurensning, meteorologi, kommunal planlegging, transport- og/eller klimaområdet
 • det er ønskelig med erfaring fra ledelse av prosjekter
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • god forvaltningskunnskap er ønskelig, særlig erfaring fra arbeid i eller med kommuner

Egenskaper

 • du er dyktig til å vurdere helhet og sammenhenger og kan sette deg raskt inn i sammensatte problemstillinger
 • du har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging og har god rolleforståelse
 • du har ønske om å levere arbeid av høy kvalitet, og kan bidra inn i forskjellige typer oppgaver
 • du kan arbeide selvstendig og ta ansvar for egne leveranser

Vi tilbyr

 • fast stilling
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som rådgiver fra kr 459 100 (ltr. 53) til kr 569 000 (ltr. 65), eller seniorrådgiver fra kr 517 700 (ltr. 60) til kr. 650 200 (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Anna von Streng Velken, telefon 90078927/ avsv@miljodir.no . Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Wenche Kristiansen, telefon +47 922 83 756/ Wenche.kristiansen@badenochandclark.no

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

Referanse: 18-2018 KTL                                               Søknadsfrist: 18.03.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Helsfyr, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  149054
 • Intern-ID
  18-2018 KTL
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger