Lebesby kommune er en kyst - og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommunesenteret er Kjøllefjord som ligger på Nordkinnhalvøya. Lebesby kommune har ca 1350 innbyggere, hvorav ca 1000 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Næringsveiene i kommunen er fiskeri, jordbruk, havbruk og offentlig tjenesteyting, samt privat handel og service. Lebesby er også kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en vindpark. Lebesby er kjent for sin optimisme og stå på-vilje, aktive ildsjeler og mangfoldet av lag og foreninger. Bolyst og omdømmearbeid står i fokus. Se også www.visitnordkyn.com

Kommunelege

100 % fast stilling som kommunelege med kommuneoverlegeoppgaver

 

Det å være allmennlege på Nordkyn-halvøya er annerledes enn mange steder i landet. Legetjenesten dekker kommunene Lebesby (tettsted Kjøllefjord) og Gamvik (tettsted Mehamn). Befolkningen på Nordkyn har landets lengste avstand til sykehus langs vei (34 mil). Avstanden til våre små bygdesamfunn er også lang. Været som kan medføre stengte veier og stengt lufthavn på Mehamn gjør legevakta utfordrende, men også faglig tilfredsstillende. Det må understrekes at flertallet av vaktene er rolige fordi samlet befolkningstall er ca. 2500 innbyggere.

 

Kommunene har prioritert god legebemanning blant annet for å minske vaktbelastningen. De siste år har vi hatt full bemanning med 2 fastleger og 1 turnuslege både i Kjøllefjord og Mehamn som gir 5/6 delt vakt. Antall pasienter på fastlegelistene er ca. 625. Kommuneoverlegefunksjonen er beregnet til 40 % stilling. Helse og omsorgssjef samarbeider med kommuneoverlegen om oppgavefordeling, og sørger for avlastende støtte i kontorarbeidet.

 

Kommunen støtter opp om fastlegene ved at alle tilbys en romslig fastlønn for kommunale oppgaver og samhandling. Legene på Nordkyn har en god lønn og den gode legedekningen gjør at alle leger kan ha en normal arbeidstid uten at ventelistene øker. Samarbeidet mellom kommunens administrasjon og fastlegene er godt.

 

I tillegg til legevakta har vi også vaktansvar for våre gode sykestuer/sykehjem på Mehamn og Kjøllefjord. Både samtalene med de forskjellige sykehus, behovet for nøyaktige innleggelsesskriv, og ikke minst organisering av syketransporten kan være krevende. I påvente av transport overvåker vi av og til pasienter på våre sykestuer som andre steder befinner seg på sykehusenes intensivavdelinger. Men «Finnmarksmodellen» der sykestuer, AMK, luftambulansetjenesten, velutdannet ambulansepersonell og sykepleiere samhandler med fastlegene gjør at uheldige hendelser forekommer svært sjelden. Det gode samarbeidet med Finnmarkssykehusene og UNN Tromsø gjør at tilgangen til best mulig faglig veiledning er umiddelbart tilgjengelig til beste for pasienten. Dette er spesielt viktig i en tid der flere sykehusoppgaver overføres til fastlegene.

 

I den offentlige debatten fokuseres ofte på at gode kommunale tjenester bare kan gis i store kommuner. Dette er ikke vår erfaring. Fastlegene på Nordkyn er viktige samarbeidspartnere og vi kan sette av tid til samhandling. I våre arbeidsplaner kan det ved behov settes opp faglige samarbeidsmøter med hjemmesykepleien, fysioterapeutene, NAV, ruskonsulent, kommunepsykolog m.fl. innenfor vanlig arbeidstid. Samarbeidet med 2.linjetjenesten er godt. DPS Lakselv tilbyr regelmessig lyd/bilde veiledning for felles pasienter, og psykiater fra DPS besøker våre 2 legesentre regelmessig for veiledning.

 

Hos oss kan man starte i jobben uten krav om kjøp av fastlegehjemler og kommunen tilrettelegger for at alle leger kommer i gang med spesialistutdanningen i allmennmedisin og resertifisering av spesialiteten. Fylkeslegen holder god kontakt med våre kommuner og tilrettelegger for spesialisering i samfunnsmedisin for de som ønsker det.

Ved å bli fastlege ved Nordkyn legetjeneste får man lov til å være lege med de utfordringer og gleder som hører med. Samtidig får man mulighet for tid til familie og fritidsinteresser.


 

Kvalifikasjoner:

 

- Ønskelig med erfaring og interesse for samfunnsmedisin, samt spesialisering i allmennmedisin

 

- Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt

 

- Norsk autorisasjon som lege

 

- Gode ferdigheter i norsk eller svensk er et absolutt krav

 

 

 

Vi tilbyr:

 

- En faglig utfordrende stilling

 

- Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer

 

- Gode arbeidsforhold i store og velutstyrte lokaler

 

- Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

- Lønn etter avtale

 

- Mulighet for fleksibel stillingsprosent

 

- Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig


 

Lebesby kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som bl.a. gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarksfradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 25.000 per år.

 

 

 

Vi imøteser din søknad og CV via link på denne side, og presiserer at det må søkes via www.jobbnorge.no Det skal oppgis to referanser av nyere dato.

 

Ved problemer med registrering av søknad, ta kontakt med personalrådgiver Yvonne Bell, tlf 979 90 903.

 

 

 

For spørsmål om stillingen kontakt:

 

- Helse- og omsorgssjef Muna Larsen, tlf 478 29 005

 

- Kommuneoverlege Jan Eggesvik, tlf 909 98 457

 

 

 

Lebesby kommune har tatt stilling til markedsføring av stillingen, og ønsker ikke kontakt med andre enn søkere


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Lebesby kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Lebesby
 • Jobbnorge-ID
  149039
 • Intern-ID
  18/246
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger