Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 240 ansatte.

 

Seniorrådgiver innen etatsstyring og tilskuddsforvaltning.

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

  • Søknadsfrist
    Avsluttet
  • Arbeidsgiver
    Klima- og miljødepartementet
  • Nettside
  • Kommune
    Oslo
  • Arbeidssted
    Kongens gate 20, 0153 Oslo
  • Jobbnorge-ID
    149012
  • Intern-ID
    KLD14/18
  • Omfang
    Heltid
  • Varighet
    Fast

Se mer

Finn andre stillinger