Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

Vil du bidra til å fremme rettsikkerheten og kompetanse på sosialtjenesteområdet?

Denne stillingen er ikke aktiv.