NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

HR-medarbeider (seniorkonsulent) - vikariat

Ved HR-seksjonen, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap er det ledig et vikariat (100 % stilling) som seniorkonsulent med arbeidsoppgaver som HR-medarbeider ut 2018. Arbeidssted er for tiden på Dragvoll.

 

Fakultetet er et av NTNUs største med ca. 7750 studenter, 700 årsverk og et budsjett på 630 mill. kroner i ordinær statlig bevilgning. Vi utdanner samlet sett flere studenter enn noe annet fakultet i landet. Fakultetet har forsknings- og undervisningsaktivitet innen sosialfag og psykologi, samfunnsvitenskapelige disipliner og lærerutdanning. Forskerne våre samarbeider med andre miljø ved NTNU, og har sentrale roller i nasjonale og internasjonale nettverk både innen utdanning og forskning. Som samfunns- og utdanningsvitenskapelig fakultet søker og formidler vi ny kunnskap om mennesker,organisasjoner og samfunnsforhold.

 

Fakultetsadministrasjonen har 48 årsverk og er oppdelt i seksjoner innen utdanning, forskning, virksomhetsstyring/ økonomi, HR og stab.

 

Vi søker en HR-medarbeider som har interesse for universitetets kjerne­virksomhet, forskning, undervisning og formidling, og har god forståelse for det å være støttefunksjon.

 

Stillingens hovedarbeidsområder
Stillingsinnholdet omfatter saksbehandlings- og driftsoppgaver innenfor HR-området som:  

 • lederstøtte og rådgivning
 • delta i og drive rekrutteringsprosesser
 • forvaltning av lov- og avtaleverk i staten
 • oppgaver knyttet til lønnsområdet
 • bidra i kontinuerlig utvikling av HR-prosesser og rutineforbedringsarbeid  

Andre oppgaver innenfor HR-området vil kunne tillegges stillingen, avhengig av den ansattes kompetanse.

 

Krav til bakgrunn og kompetanse

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring fra stillingenes hovedarbeidsområder vil bli vektlagt i vurderingen av søkerne.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode IT-ferdigheter.   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra offentlig administrasjon/universitetssektoren.
 • Kunnskap om lov- og avtaleverk i arbeidslivet.  

Personlige egenskaper som særlig vektlegges

 • Evne til å ta initiativ og til å jobbe strukturert, effektivt og selvstendig.
 • Analytisk og nøyaktig.
 • Omstillingsdyktig.
 • Serviceinnstilt, bruker- og løsningsorientert.
 • Gode samarbeidsevner, evne og vilje til å skape et godt arbeidsmiljø.  

Vi kan tilby:

 • et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens Pensjonskasse  

Lønn og vilkår

Stillingen som seniorkonsulent (kode 1363) lønnes for tiden med minimum brutto årslønn kr 429 700. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 466 100 til brutto kr 547 800 pr år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og etter ansettelse må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til seksjonssjef Tone Aune, ved HR-seksjonen, tlf. 73 59 04 99/924 01 818, e-post tone.aune@ntnu.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen ved HR-konsulent Astrid Irene Øie, tlf 73 59 04 95, e-post astrid.oie@ntnu.no

 

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.


Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-140 (vikariat).   

 

Søknadsfrist: 21.03.2018.  

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  148975
 • Intern-ID
  2018/7083
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger