NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Midlertidig 100 % stilling som avdelingsingeniør (1085)

Denne stillingen er ikke aktiv.