NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Økonomiavdelingen
NTNU er inne i en spennende utvikling og er en organisasjon med et budsjett på om lag 8 milliarder kroner, 40 000 studenter og ca 7500 medarbeidere. NTNUs økonomifunksjon har en visjon om å bli Norges mest veldrevne økonomifunksjon i offentlig sektor for å støtte opp under NTNUs kjernevirksomhet; forskning, utdanning, formidling og nyskapning.

Seksjon for økonomirådgivning ivaretar prosesslederfunksjon for sentrale økonomiprosesser ved NTNU som innkjøp, regnskap, Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) inkludert EU og økonomistyring. Seksjonen har pr i dag 33 ansatte.

Controller - 2 midlertidige stillinger

Ved Seksjon for økonomirådgivning i Økonomiavdelingen har vi behov for å styrke vår kapasitet innenfor økonomistyring og søker to allsidige og fleksible medarbeidere som ønsker å bidra til god økonomistyring i NTNU og som har interesse og forståelse for universitetets samfunnsoppdrag og vår servicerolle i organisasjonen.
Den ene stillingen er ettårig og den andre vil ha to års varighet. Kontorsted er i hovedsak på Moholt, NTNU i Trondheim.

Stillingene vil inngå i seksjonens controllerteam som har ansvar for et stort spekter av oppgaver innen økonomistyring blant annet budsjettering og oppfølging av økonomien (PBO-prosessen), bidra til å forbedre og utvikle økonomistyringsprosessen, være en rådgiver i strategisk økonomistyring for fakultetene og ivareta operative controlleroppgaver for enheter i fellesadministrasjonen (FA) ved NTNU og initiere forbedringer i økonomiprosessene sett i et helhetlig perspektiv.


Arbeidsområder:

 • Økonomioppfølging av fellesadministrative enheter og fakultet, herunder plan- og budsjettarbeid, regnskap og rapportering herunder avviksanalyser og oppfølgingsarbeid
 • Kompetanseutvikling og internopplæring innen stillingens ansvarsområde
 • Kvalitetssikring av internregnskap og rapportering til ledelse
 • Støtte og utvikling innen økonomistyring innen hele økonomiområdet
 • Systemarbeid, internkontroll, saksbehandling og prosess- og rutineutvikling


Kvalifikasjoner:

 • Siviløkonom/Master eller tilsvarende innen relevante fagområder (økonomi). Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • For stillingen med toårs varighet ønsker vi en person med minimum 2-3 års erfaring som controller/konsulent/revisor. Til stillingen med ett års varighet oppfordrer vi også nyutdannede til å søke
 • Interesse og forståelse for ulike datasystemer, som f.eks. analyse- og økonomiverktøy 
 • Gode ferdigheter i bruk av excel 
 • Behersker norsk som arbeidsspråk og har gode engelskkunnskaper
 • Det er en fordel med kjennskap til statlig økonomiforvaltning


Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Analytisk
 • Strukturert og nøyaktig
 • Proaktiv og selvgående
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Sosial og godt humør
 • Endringsvillig


Vi kan tilby:

 • Sammensveiset og kompetent fagmiljø 
 • Selvstendighet og fleksibilitet i arbeidet
 • Mulighet til å utvikle din egen kompetanse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden og gunstig medlemskap på treningssenter.

For nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte: Seksjonssjef Sigbjørn Dalen, tlf. 900 600 35, e-post sigbjorn.dalen@ntnu.no

Lønns- og arbeidsvilkår m.v.:

Stillingene lønnes som rådgiver (kode 1434) og normal avlønning ligger i spennet kr 517 700 til kr 600 200 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden. Stillingen har NTNU-nr. 28/18. Søknadsfrist 22.03.2018. Attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Moholt, NTNU Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  148868
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 28/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger