NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultetet for Ingeniørvitenskap
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk


Kontorsjef (IV-99/18)

Ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) skal vi ansette kontorsjef i fast stilling. Instituttet ble opprettet 1.januar 2017 og har for tiden ca. 80 ansatte fordelt mellom administrasjon, teknisk- og vitenskapelige ansatte. Instituttet driver utdanning og forskning innen nautikk, shipping og shipping ledelse, maritim logistikk og relaterte teknologiområder som skipsdesign, produkt- og systemdesign og byggteknikk. Vår visjon er å drive næringsrettet forskning og utdanne kandidater skreddersydd mot vår industri.


For nærmere informasjon om instituttet viser vi til våre nettsider www.ntnu.no/ihb

Stillingen som kontorsjef rapporterer til instituttleder, inngår i instituttets ledergruppe og er leder for enhetens administrativt- og teknisk ansatte. I tillegg deltar kontorsjefen i nettverk med andre kontorsjefer og seksjonsledere ved fakultetet. Resultatkrav for stillingen er å levere tidsriktige støttefunksjoner i henhold til krav og forventninger som stilles til organisasjonens kjernevirksomhet og strategiske satsninger.


Arbeids- og ansvarsområder:

 • Ledelse av instituttets administrative ressurser innen studieadministrasjon, økonomi, HR og IT
 • Operasjonalisering av instituttets mål og strategier
 • Virksomhetsstyring gjennom økonomiforvaltning
 • Organisasjonsutvikling for instituttets ansatte og lederstøtte mot instituttleder og vitenskapelige ledere
 • Bidra til strategisk utvikling
 • I det daglige vil kontorsjefen også ha ansvar for driftsoppgaver knyttet til blant annet HR, økonomi, undervisning, forskning, arealforvaltning, IT og kommunikasjon 

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning (minimum bachelornivå) innen ledelse, administrasjon eller HR
 • Ledererfaring
 • Bred og relevant erfaring fra administrativt arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God IT-kompetanse i kontoradministrative verktøy, økonomi – og personalsystemer

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra universitetssektoren
 • Erfaring med komplekse organisasjoner

Vi søker deg som:

 • har gode kommunikasjon- samarbeidsevner
 • har gode lederegenskaper og organisasjonsforståelse
 • kan skape engasjement og vise fleksibilitet
 • er analytisk og strategisk
 • er resultat og løsningsorientert
 • er selvstendig og tar initiativ

Det vil bli lagt stor vekt på egenmotivasjon og personlig egnethet ved ansettelsen.


Lønn og vilkår:
Den som ansettes vil bli innplassert i Statens lønnsregulativ kode 1054 Kontorsjef med normal avlønning brutto kr 546 400 – 720 000 pr. år. Fra lønna trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens personkasse.


Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for arbeidstakere staten, og den som blir ansatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.


Vi tilbyr:

 • En anledning til å jobbe i en kunnskapsorganisasjon i samarbeid med forskere, undervisere og studenter på toppnivå nasjonalt og internasjonalt
 • Muligheten til å bidra til at forskere kan levere spennende og samfunnsnyttige forskningsresultater på et internasjonalt nivå
 • Godt arbeidsmiljø både på institutt og fakultetsnivå
 • Dyktige og motiverte medarbeidere

Som medarbeider ved NTNU har du tilgang til en rekke goder:

 • Kurs og opplæringstiltak
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ

 

NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos instituttleder Hans Petter Hildre, mob 959 93 659.


Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no, merket med ref.nr. IV - 99/18. Godkjente kopier av attester og vitnemål vil kreves av kandidatene som inviteres til intervju.


Søknadsfrist: 18.03.2018


Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
 • Jobbnorge-ID
  148833
 • Intern-ID
  2018/3902
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger