Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag. Høgskolen holder til i moderne lokaler på Molde Campus.

Biblioteket ved Høgskolen i Molde er et fag- og forskningsbibliotek som har studenter og ansatte ved HiMolde som sin hovedmålgruppe. Høgskolen har en stor andel engelspråklige studenter, spesielt innen fagområdet logistikk. Biblioteket er en integrert del av undervisning, forskning og formidling, og tilbyr bl.a. kurs og veiledning i informasjonskompetanse, innen høgskolens fagområder. Biblioteket har som mål å gi rett informasjon til rett person til rett tid.


Bibliotekar/spesialbibliotekar i 100 prosent fast stilling

Stillingen gir mange og varierte arbeidsoppgaver, og krever evne til å jobbe strukturert og selvstendig med vekt på service og fleksibilitet. Biblioteket benytter biblioteksystemet Alma. I tillegg benytter HiMolde Leganto som pensumlistesystem, Brage som institusjonelt arkiv og Cristin som forskningsdokumentasjonsystem. Biblioteket har overordnet ansvar for registrering i Brage og Cristin.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift og andre bibliotektjenester, inkludert skranketjenester og katalogisering
 • Bibliotekets fagansvarlig innenfor et eller flere av HiMolde sine fagområder
 • Registrering av Open Access-publisering og arbeid med Brage
 • Støtte til forskning og formidling
 • Undervisning og veiledning av studenter og ansatte i søk og håndtering av faglig informasjon, samt i referansehåndteringsverktøyet EndNote
 • Utvikling og redigering av bibliotekets websider

Krav:

 • Minimum bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller annen tilsvarende utdanning
 • Må ha gode IT-kunnskaper innen flere av følgende områder: databasesystemer, søking, EndNote, bibliotektjenester via nettbrett/mobile enheter, MS Office-produktene og web-redigering, samt være nysgjerrig på nye IT-tjenester og -trender
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Det er en fordel med erfaring i bruk av biblioteksystemet Alma

Vi ønsker en medarbeider:

 • Som er engasjert, initiativrik og omgjengelig, med interesse for å undervise og veilede i bibliotekets tjenester
 • Som har gode samarbeidsevner og serviceinnstilling

Arbeidsoppgavene kan bli endret, da bibliotekverdenen generelt er inne i en utviklingsprosess som stiller krav til medarbeidernes vilje og evner til omstilling.

Stillingen lønnes som 1410 Bibliotekar i normallønnsspennet kr 436 900-459 100 brutto per år (lønnstrinn 50-53), etter ansiennitet/kompetanse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere innplassering avtales, ev som 1515 Spesialbibliotekar. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Ansettelsen skjer på vanlige statlige vilkår og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

For mer informasjon om stillingen kontakt bibliotekleder Timo Brøyn, tlf 71 21 41 58.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på http://jobbnorge.no/. Her legges også CV, attester og vitnemål inn.

Søknadsfrist: 6. april 2018.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskolen i Molde
 • Nettside
 • Kommune
  Molde
 • Arbeidssted
  Molde
 • Jobbnorge-ID
  148745
 • Intern-ID
  18/00163
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger