Moss ligger sentralt i Østfold. Byen vår har i overkant av 32 000 innbyggere og er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for dobbelt så mange. Moss kommune har ca. 2500 medarbeidere. Sammen med Rygge skal vi bygge nye Moss kommune, som etableres 1. januar 2020.

Vikarpool - Miljøterapeuter og helsefagarbeidere - Tjenester for funksjonshemmede

Tjenester for funksjonshemmede er en stor virksomhet med kontinuerlig behov for tilkallingsvikarer og for vikarer i kortere vikariater. Vi søker deg som har helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring med å arbeide med mennesker. Ved å registrere deg som søker i denne vikarpoolbasen vil du bli kontaktet direkte av den enkelte avdeling dersom avdelingen har behov for din kompetanse.

Din søknad vil bli registrert i vår base og tatt vare på frem til 01.07.2018. Du må registrere deg på nytt etter dette hvis du fortsatt ønsker å stå i vår vikarpoolbase.

Lengre vikariater over 6 måneders varighet lyses ut særskilt. Disse vil bli annonsert blant annet på Moss kommunes hjemmeside, og vi ber deg derfor følge med på hjemmesiden om du også er interessert i lengre vikariater.

Om virksomheten;
Tjenester For Funksjonshemmede (TFF) er en virksomhet innenfor helse- og sosialsektoren i Moss kommune. Moss kommune har som mål for sine helse- og sosialtjenester at de bidrar til at den enkelte kan leve et trygt, meningsfylt og mest mulig selvstendig liv.

Virksomheten omstrukturer for å sikre et mindre lederspenn og går derfor fra å være 6 avdelinger til 9 avdelinger. 7 av avdelingene gir praktisk bistand og opplæring til personer med funksjonshemming i samlokaliserte boliger og i Moss for øvrig. Én avdeling ivaretar avlastningstjenester for familier med hjemmeboende med funksjonshemming, og én avdeling med to dagsentre gir dagaktivitetstjenester. 

Hovedarbeidsoppgaver/-områder:
Den daglige tjenesteytingen innebærer i stor grad praktisk bistand, tilrettelegging og veiledning til personer med ulik type funksjonshemming. Tjenesteytingen bygger på prinsipp om at samvær og kommunikasjon skal være tilpasset den enkelte brukers forutsetninger. Videre kreves det høy etisk bevissthet og evne til refleksjon hos den enkelte medarbeider. Tjenesteyter skal også følge opp fagplaner og tiltak knyttet til brukeren, og også dokumentere hvilke tjenester som er gitt.

Dine gode samarbeidsevner, din positive innstilling og evne til å være fleksibel er viktig for oss. Du er en selvstendig fagperson som også samarbeider godt i team, og du er ydmyk i møte med mennesker som er i en annen livssituasjon enn deg selv.

Hvem kan søke?
Vi søker etter vikarer med helsefaglig utdanning med fagbrev eller fra helse- og sosialfaglig utdanning fra høyskole, med interesse for arbeid med mennesker med funksjonshemming.

Personer med annen relevant utdanning, studenter/elever innen helse- og sosialfag, og personer med erfaring med miljøterapeutisk arbeid kan også søke.

Du evner å motta veiledning i faglige spørsmål, og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.
Det er ønskelig med førerkort klasse B.

Vi søker
Vi søker deg som:
- er rolig og trygg i møte med sårbare brukere
- er god til å samarbeide og kommunisere med kollegaer
- har evne til å sette deg inn i, benytte og forstå fagsystemer og fagplaner
-har evne til å bygge gode relasjoner
- er fleksibel og åpen for nye erfaringer og løsninger
- har god forståelse for systematisk miljøarbeid
- trives med faglige utfordringer og muligheter til å utvikle egen kompetanse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:
Samarbeid med engasjerte og dyktige kollegaer med variert kompetansebakgrunn.
Faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i utvikling.
Spennende og varierende arbeidsdager og –oppgaver
Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Søknadsfrist
Søknader blir behandlet fortløpende. 

Kontaktperson
Avdelingsleder Wenche Onstad, tlf. 993 77 166

Avdelingsleder Per Harald Borge, tlf. 994 44 433

Avdelingsleder Irén Thorbjørnsen, tlf 977 57 356

Avdelingsleder Trine Wasenius Måleng, tlf. 974 35 598

Avdelingsleder Mette Hjortkær Hansen, tlf 924 39 136

Avdelingsleder Trond Viggo Børvind, tlf. 975 87 065

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører. 

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Relevante attester og vitnemål skal vedlegges.

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Løpende
 • Arbeidsgiver
  Nye Moss kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Moss
 • Jobbnorge-ID
  148708
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger