NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultetet for ingeniørvitenskap
Institutt for energi- og prosessteknikk


Senterkoordinator til forskningssenteret HydroCen IV-97/18

Ved forskningssenteret HydroCen som ligger ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU, er det ledig en midlertidig stilling som senterkoordinator i 2 år med mulighet for forlengelse.

HydroCen (Norwegian Research Centre for Hydropower Technology) er en nasjonal storsatsning hvor kraftprodusenter, leverandørindustri og forskningsmiljøer i fellesskap utvikler nye løsninger og roller for vannkraften i fremtidens energisystem. Kombinasjonen av sterke og tverrfaglige kompetansemiljøer, tilgjengelig laboratorieinfrastruktur og erfarne industriaktører gir en unik plattform for å utvikle og sikre norsk vannkraft for fremtidig vekst.

HydroCen omfatter sytten store forskningsprosjekter. Dette inkluderer over seksti forskere, i tillegg til andre vitenskapelige ansatte. NTNU er vertsinstitusjon, med Sintef Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA) som forskningspartnere. Fra bransjen deltar mer enn førti finansierende brukerpartnere. Totalbudsjettet for HydroCen er estimert til 384 millioner kroner i perioden 2017-2024.
Senteret er ett av åtte Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), som er en av Forskningsrådets store programsatsinger.
Mer informasjon om HydroCen: www.hydrocen.no  og https://hydrocen.wordpress.com/

Arbeidsoppgaver for stillingen:
Du blir en sentral nøkkelperson i HydroCen som nærmeste støttespiller og bidragsyter til senterledelsen i det daglige virket. Du skal:

 • Utøve tydelig, samlende og motiverende styring sammen med senterleder, ledergruppe og styret
 • Bidra aktivt til å følge opp vårt nettverk av samarbeidspartnere og medlemmer fra forskning og bransje
 • Bidra til å sikre god målstyring, gjennomføring og resultatoppfølging for senteret
 • Sørge for, i samarbeid med styrets leder og senterleder, å forberede saksunderlag til styret og sikre oppfølging av vedtak
 • Være et bindeledd mellom det faglige arbeidet og de administrative systemene, og være en god støttespiller som evner å prioritere og veilede
 • Sørge for, i samarbeid med senterleder og ledergruppen, å forberede saksunderlag til ledermøter og sikre oppfølging av vedtak
 • Sikre at faglig rapportering til Forskningsrådet gjennomføres og er i tråd med krav og retningslinjer
 • Videreutvikle styringssystemer og databaser som er nødvendig for god styring og ledelse, samt kunne gjennomføre nødvendige analyser basert på dette
 • Sikre at databaser og informasjon er oppdatert og tilgjengelig
 • Planlegge og lede møter, seminarer og arrangementer i regi av senteret
 • Sikre oppfølging av prosjektledere, forskere og stipendiater som deltar i senteret
 • Sikre tett og god samordning mot områdene økonomi og kommunikasjon
 • Initiere og følge opp nye prosjektsøknader, pilotprosjekter, forprosjekter internt i HydroCen, og mot Forskningsrådet og EU

Krav for stillingen:

 • Høyere utdanning fra høgskole eller universitet innenfor administrasjon, prosjektledelse, økonomi eller organisasjon. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God budsjettforståelse


Ønsket erfaring:

 • God kjennskap til, og dokumentert erfaring med prosjektledelse, gjerne i forskningsprosjekter i Norge og utlandet
 • Høy grad av forståelse for porteføljestyring og programledelse, gjerne innenfor forskning i Norge og EU
 • Erfaring med bygging og utvikling av prosjektorganisering/matriseorganisasjoner
 • Erfaring med profesjonell møteledelse, herunder innkallinger og protokollføring.
 • Kjennskap til, og forståelse for databaser, herunder datainnsamling, strukturering og katalogisering
 • God kjennskap til og erfaring med prosjektrapportering i ulike formater, både kvalitativt og kvantitativt
 • God kjennskap til og erfaring med Microsoft Office; spesielt Excel og bruk tabeller og figurer
 • Kunnskap om forskningssektoren generelt og energisektoren spesielt vektlegges


Vi søker deg som har:

 • Evne til å jobbe selvstendig med analytisk og rasjonell tilnærming
 • Evne til å ta beslutninger basert på tilgjengelig informasjon
 • Toleranse for periodevis høyt arbeidstempo
 • Talent for tydelig og ryddig formidling 
 • Fremoverlent og robust tilnærming til nye problemstillinger
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse hvis det er nødvendig
 • Entusiasme og handlekraft

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Lønn og ansettelsesvilkår:
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ kode 1408 førstekonsulent, normal avlønning er brutto kr 435 500 – 498 000 pr. år. Avlønning vurderes ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for arbeidstakere i staten.

Vi tilbyr:

 • Høy grad av medvirkning og påvirkning til prosesser og resultater
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter til å legge opp egen arbeidshverdag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En hyggelig arbeidsplass på med dyktige og engasjerte kolleger
 • Fleksitidsordning

Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til senterleder Hege Brende: hege.brende@ntnu.no mobil: 907 47 989.

Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via denne siden, merket med ref.nr. IV-97/18. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 14.03.2018

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for energi- og prosessteknikk
 • Jobbnorge-ID
  148662
 • Intern-ID
  2018/4430
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger