NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleievitenskap

Universitetslektor i medisin (allmennmedisin) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det opprettet to faste 40 % stillinger som universitetslektor i medisin (allmennmedisin).

 

Stillingene er opprettet i forbindelse med etableringen av nytt studieløp i Nord-Trøndelag, NTNU LINK, for profesjonsstudiet i medisin, og er tilknyttet stilling som fastlege i Levanger kommune. Den ene eller begge stillingene kan eventuelt deles i to 20 % stillinger.

 

Stillingene er administrativt knyttet til Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. For mer informasjon, se www.ntnu.no/ism Arbeidssted er Levanger.

 

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning innen allmennmedisin. Stillingsinnehaveren skal, etter kompetanse, veilede studenter innen sitt fagområde, og plikter å ta del i administrativt arbeid. Stillingsinnehaveren vil ha forskningsrett for den tid som gjenstår når undervisningsplikten er ivaretatt.

 

Stillingsinnehaver vil ha ansvar for å legge til rette for og å undervise medisinstudenter i 3. og 4. studieår i NTNU LINK på sitt fastlegekontor. Annen undervisning for NTNU LINK-studentene vil også bli aktuelt. Stillingsinnehaver skal samarbeide med koordinator for profesjonsstudiet i medisin sitt studieløp i Nord-Trøndelag.

 

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må kvalifisere for stilling som universitetslektor i henhold til Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor.
 • Det er en forutsetning at den som ansettes er fastlege i Levangerområdet, og tar imot studenter for klinisk læring og undervisning på fastlegekontoret sitt i tråd med studieplanen.
 • Det er ønskelig at den som ansettes er spesialist eller i sluttfasen av spesialistutdanning i allmennmedisin.

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stilling som universitetslektor i kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 416 200,- pr. år i 100% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 466 100,- til 578 900,- per år i 100% stilling.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.


Den som ansettes pålegges å gjennomføre PBL-kurs for veiledere. Ansatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

 

Søknadens innhold

Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Følgende må vedlegges den elektroniske søknaden i pdf-format:

CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.

 

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Førsteamanuensis og prosjektleder Børge Lillebo, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, tlf. 917 75 142, borge.lillebo@ntnu.no, eller professor Hilde Grimstad, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU: hilde.grimstad@ntnu.no tlf. 957 96 635.

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-rådgiver Hanne Mattson, HR-seksjonen MH-fakultetet, NTNU

e-post: hanne.mattson@ntnu.no

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 25.03.2018.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

 

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Levanger
 • Jobbnorge-ID
  148612
 • Intern-ID
  2018/849
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger