Kriminalomsorgen region øst

Halden fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene.Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.


Halden fengsel er et av Norges største fengsler med 251 innsatte og er lokalisert i nærheten av E6. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå, i tillegg til en overgangsbolig, og gjennomfører varetektsfengsling og fengselsstraffer av ulike kategorier. Halden fengsel har et høyt faglig nivå og legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid.


Halden fengsel har en stor spennvidde i sin aktivitet, eksempelvis; Fra avdelingstjeneste på boavdeling for innsatte, via en meget variert håndverks- og industriproduksjon, til samhandling med andre stedlige forvaltningssamarbeidspartnere fra stat/fylkeskommune/kommune. 

 

Halden fengsel - Ledig fast stilling (42,7%) som verksbetjent

Ved Halden fengsel er det ledig fast 42,7% stilling som verksbetjent. Arbeidstedet er for tiden i fengselets egen dagligvareforretning for innsatte, Justisen.

Arbeidstid hver mandag, kl. 10.30 – kl.19.00 og hver onsdag, kl. 07.00 – kl. 14.30. Det vil også være mulighet for vikarfunksjon i øvrige deler av arbeidsdriften. 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver 

 • Ivareta sikkerhet, ro og orden på området 
 • Utføre daglige gjøremål i butikken herunder kassefunksjon, varemottak og varehåndtering sammen med innsatte 
 • Bistå og veilede med opplæringen av innsatte, slik at de kan utvikle sine ferdigheter under soningen 

Stillingen er underlagt verksmester for service og kultur. Verksbetjenten må påregne muligheten for å arbeide med andre oppgaver etter behov vurdert av arbeidsgiver. Det tas videre forbehold om justering av ansvars-/arbeidsområdene. 

Kvalifikasjoner

 • Salgsmedarbeider med fagbrev og kompetanse fra butikksalg/drift, varetelling og innkjøpsrutiner.
 • Særlig lang og relevant erfaring kan eventuelt erstatte fagbrev. 
 • Det er et krav om sertifikat for personbil og ønskelig med trucksertifikat. 
 • Må beherske data som arbeidsverktøy. 

Den som ansettes forplikter seg til å gjennomføre fengselsfaglig verksbetjentutdanning. I tillegg skal relevant opplæring knyttet til arbeid i fengsel gjennomføres

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges og vi forventer at du: 

 • Er initiativrik og selvstendig. 
 • Har gode samarbeidsevner. 
 • Er strukturert og ryddig. 
 • Er serviceinnstilt. 
 • Har evne til å arbeide med mennesker som er i en vanskelig livssituasjon. 

Generelt om stillingen

Tilsetting skjer under forutsetning av fremleggelse av tilfredsstillende utvidet politiattest. Ved ansettelse kreves også en vaksinasjonsattest som omfatter vaksinasjonsstatus i forhold til tuberkulose. De første 6 mnd. er prøvetid. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I henhold til offentlighetsloven § 25, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret til ikke å bli ført opp på søkerlisten. Mer informasjon om kriminalomsorgen finnes på: www.kriminalomsorgen.no 

Opplysninger om stillingen gis av verksmester Janne Hasle, telefonnr. 69 21 47 24. 

Lønn

Stillingen lønnes som verksbetjent kode 0275, LR 39, alt 7 eller 8 i henhold til ansiennitet. Det blir trukket 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse. 

Søknadsfrist: 6. mars 2018 

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post:kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 27. 

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Halden
 • Jobbnorge-ID
  148281
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger