Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Arbeidsområdene omfatter forvaltning og tilrettelegging for norsk næringsvirksomhet, bl.a. fiskeri- og havbruksnæringen, forsknings- og innovasjonspolitikk, næringsutvikling, handelspolitikk, eksportfremme, regelforenkling og skipsfartspolitikk. Videre forvalter departementet statens eierandeler i en rekke selskaper.

Seniorrådgiver – Forsknings- og innovasjonsavdelingen – NFD 01/18

Forsknings- og innovasjonsavdelingen skal bidra til at norsk forsknings- og innovasjonspolitikk legger til rette for størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. Avdelingen har blant annet ansvar for departementets bevilgninger til Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA, Space Norway, FHF, Norsk Designråd og Patentstyret. Ansvaret omfatter også norsk deltakelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.

 

Avdelingen er ansvarlig for flere større statlige investeringsprosjekter, innenfor romvirksomheten, marin og maritim sektor og det nukleære område. 


Arbeidsoppgaver
Vi søker etter en person som kan være en fag- og prosjektressurs innenfor selskaps- og kapitalstyring av de selskaper, etater og prosjekter avdelingen har ansvar for. Eksempler på oppgaver kan være:

 • Vurdering og oppfølging av investeringsprosjekter initiert av selskapene
 • Bistå med selskapsomdanning til aksjeselskap eller etablering av aksjeselskap
 • Vurdering av finansieringsstruktur og bruk av ulike kapitalvirkemidler
 • Bidra til effektiv eierstyring, herunder vurdering av avkastningsmål og utbyttepolitikk
 • Lønnsomhetsvurderinger av prosjekter og tiltak
 • Verdivurderinger


Kvalifikasjoner
Aktuelle kandidater bør ha utdanning på masternivå innenfor økonomi; gjerne med spesialisering innenfor finans, gode akademiske resultater og mer enn fem års relevant erfaring.Med relevant erfaring mener vi arbeid i private eller statlige eiermiljø eller tilsvarende oppgaver fra rådgivnings- eller revisjonsmiljø. Vi  vektlegger analytiske egenskaper, gode mellom-menneskelige egenskaper, god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk, høyt presisjonsnivå og kapasitet til å levere innenfor korte frister.


Vi tilbyr

 • Lønnsspenn: kr 517 700 – 722 400 (ltr. 60-77)
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Hjemmekontorløsninger og trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid
 • God låneordning til bolig gjennom Statens pensjonskasse (SPK)
 • God pensjonsordning gjennom SPK
 • Moderne lokaler i sentrum


Kopi av attester og vitnemål som ikke kan sendes elektronisk, sendes Nærings- og fiskeridepartementet, Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo. Søknadsdokumenter returneres ikke. 

 

Kontaktperson for stillingen

Avdelingsdirekør Bjørn Kåre Molvik, 992 78 461

Søknadsfrist: 1. mars 2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Nærings- og fiskeridepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Nærings- og fiskeridepartementet
 • Jobbnorge-ID
  148278
 • Intern-ID
  NFD 01/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger