Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Rådgiver

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en midlertidig 100 % stilling som rådgiver/prosjektmedarbeider for en periode på to år med mulighet til forlengelse.

Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Avdeling for lærerutdanning har 25 ansatte. Avdelingen leder og utvikler lærerutdanningene ved universitetet i samarbeid med fakultetene. Avdelingen ivaretar studieadministrative oppgaver knyttet til omkring 1700 lærerstudenter, har ansvar for koordinering og drift av praksis til studentene og har ansvar for en rekke lærerutdanningsrelaterte prosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og andre.

En av de store oppgavene avdelingen har ansvar for nå, er å utvikle og implementere strategi Lærerutdanning 2025, gitt av departementet. Ett av hovedmålene i strategien er å styrke praksisopplæring og FoU-samarbeid gjennom lærerutdanningsskoler (kap. 4, a,). For å oppnå dette har avdelingen opprettet prosjektet Lærerutdanningsskoler. Den som tilsettes skal arbeide i prosjektet med utvikling og implementering sammen med prosjektleder og prosjektgruppa forøvrig.

Stillingen vil arbeide tett opp mot fakultetene og fagmiljøene i lærerutdanningene, samt skoleeiere og aktuelle lærerutdanningsskoler.

Følgene arbeidsoppgaver tillegges stillingen:

 • generelt prosjektarbeid
 • utvikling og implementering av lærerutdanningsskoler
 • utvikle avtaleverk knyttet til lærerutdanningsskoler
 • utvikle kontakt og samarbeid mellom lærerutdanningsskoler, skoleeier og UiAs fagmiljø
 • bidra til utvikling av faglig innhold rettet mot aktuelle lærerutdanningsskoler
 • jobbe med tiltak som kan sikre studieinnsats/gjennomstrømming
 • utvikle og implementere strukturer som styrker FOU-samarbeidet mellom lærerutdanningsskoler, skoleeier, UiAs fagmiljø og studenter i grunnskolelærerutdanningene
 • etablere ordninger som bidrar til formidling og erfaringsutveksling mellom lærerutdanningsskoler lokalt, øvrige partnerskoler og også på nasjonalt plan
 • informasjonsarbeid og formidling av prosjektet på aktuelle møtearenaer og på egne nettsider

Kvalifikasjoner:

 • må ha relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • må kunne kommunisere godt på både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • må ha kjennskap til grunnskolelærerutdanningen generelt og til praksisopplæring spesielt
 • bør ha erfaring med prosjektrelaterte oppgaver innenfor utdanningssektoren
 • digital kompetanse vektlegges

Personlige egenskaper

Vi ønsker en person som er motivert for oppgaven med å utvikle og implementere lærerutdanningsskoler og som kan delta og bidra aktivt til å gi en relevant 5-årig grunnskolelærerutdanning ved UiA. Personen vi søker er en idérik, løsningsorientert, samarbeidsorientert og utadvendt medarbeider. Du er strukturert, pålitelig og har god arbeidskapasitet. Positivitet og fleksibilitet er egenskaper som vil bli høyt vektlagt.

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 466.500 - 537.700 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 06.03.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til underdirektør Anne Grete Lindeland tlf. 38 14 11 90 / 916 08 309, e-post anne.g.lindeland@uia.no eller studieleder Kristian Andersen, tlf. 38 14 13 04 / 480 24 060, e-post kristian.andersen@uia.no.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  148275
 • Intern-ID
  Ref. 59/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger