Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at representantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om Stortingets virksomhet og folkestyret, og har ansvar for å drifte og modernisere Stortingets bygninger og systemer på en måte som ivaretar de historiske verdiene.

Stortingets administrasjon er organisert i syv avdelinger og har 490 medarbeidere. Husøkonomseksjonen er en del av eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen og har som primæroppgave renhold i Stortingets bygninger. Seksjonen har for tiden 46 medarbeidere.

Renholdsbetjenter

I Stortingets husøkonomseksjon er det ledig fire heltidsstillinger som renholdsbetjent.

Renholdsbetjentene har som hovedoppgave å utføre renhold i Stortingets bygninger. Stortingets renholdere bruker renholdsprogrammet Clean Pilot, som er en nettbrettløsning. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Det er ønskelig med god erfaring innen renholdsyrket og gjerne fagbrev som renholdsoperatør. Det legges vekt på personlige egenskaper som fleksibilitet, endringsvilje, evne til å arbeide selvstendig og gode samarbeidsevner. Den som ansettes, må kunne beherske norsk, både skriftlig og muntlig.

Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå konfidensiell.

Vi kan tilby
Vi kan tilby et trivelig og faglig godt arbeidsmiljø.

Stillingene lønnes som renholdsbetjent i lønnstrinn 39-46, avhengig av kvalifikasjoner, og det utgjør for tiden kr 371 000-410 000 per år. Renholdsbetjenter med fagbrev innplasseres som renholdsoperatør i lønnstrinn 39-48, avhengig av kvalifikasjoner, og det utgjør for tiden kr 371 000-423 200 per år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

For stillingene gjelder seks måneders prøvetid.

Stortingets administrasjon har sluttet seg til avtalen om et inkluderende arbeidsliv og vil legge arbeidsforholdene til rette ved behov. I samsvar med offentlighetsloven kan en søkers navn offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på en offentlig søkerliste. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Spørsmål kan rettes til seksjonsleder Inger Moløkken på telefon 23 31 36 38.

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden "Søk stillingen" innen 1. mars 2018. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål sendes per post til Stortinget, postboks 1700 Sentrum, N-0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Stortinget
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  148274
 • Intern-ID
  2018/678
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger