Øyriket mot storhavet

 

Frøya kommune er en øykommune i Sør-Trøndelag og har ca. 4900 innbyggere. Frøya har full barnehagedekning, et godt utbygd utdanningstilbud med videregående skole, et bredt og aktivt idretts- og kulturliv og et svært fremgangsrikt næringsliv. Frøya har forbindelse til fastlandet med to undersjøiske tunneler. Kjøretid til Trondheim er ca. 2 ½ time.

FAGUTVIKLINGSSYKEPLEIER - 100 % fast stilling

 

Pleie og omsorg består av Frøya Sykehjem, Beinskardet Omsorgsbolig, Assistenttjeneste for hjemmeboende og Hjemmesykepleie på Fast-Frøya og i øyrekka. Ansatte innbefatter alt helsepersonell; assistenter, helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleier og kreftsykepleier/spesialsykepleiere, sammen med hjemmehjelper, aktivitører og Livsgledekoordinator jobber vi sammen med samarbeidspartnere for å gi alle brukere en best mulig hverdag.

                                       

Vi har for tiden følgende ledige stillinger:

 

-Faste stillinger:

 • 100% fast stilling som fagutviklingssykepleier.

   

Fagutviklingssykepleieren vil bl.a inneha følgende oppgaver:

 • Fagutvikling for tjenesten for å opprettholde kompetanse, veiledning og oppfølgning i virksomheten

 • Ansvar for kvalitetsutvikling av rutiner, og være pådriver i kvalitet- og utviklingsarbeid

 • Oppfølgning i forhold til internkontroll, lover og forskrifter

 • Ansvar for å videreutvikle tjenesten i retning av å drive helsefremmende metoder

 • Ansvar for utviklingsprosjekter i virksomheten, herunder livsglede for eldre og hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering

   

Krav til kompetanse:

 • Bachelor i sykepleie

 • Kunnskap og erfaring fra kommunale helse og omsorgstjenester

 • Gode datakunnskaper og erfaring i bruk av elektronisk pasientjournal

 

Egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, og skaper gode relasjoner med kollegaer og medarbeidere

 • Positiv bidragsyter for å utvikle virksomheten

 • Setter pasienten i fokus og har et livsgledeperspektiv

 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

 • Ser fordelene med å arbeide i team for å nå felles mål

 • Er i stand til å arbeide selvstendig.

   

 • Bygger ditt arbeid på verdier som

  Å åpenhet, R respekt, E engasjement og T troverdighet

 • Personlig egnethet vektlegges

 

Øvrig informasjon:

 • Stillingen er pr. tiden 50% adm. og 50% i turnus (dag, kveld, natt og helg).

 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det vil bli krevd politiattest for alle som skal yte tjenester etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Politiattesten må foreligge før du kan tiltre i stillingen.

 

Vi kan tilby:

 • Lønn etter tariff

 • God pensjons- og forsikringsordning

 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.

   

 

Ved interesse for stillingen kontaktes:

Virksomhetsleder i Pleie- og omsorgstjenesten; Ann Kristin Sandvik mob: 413 77 778

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Frøya kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Frøya
 • Jobbnorge-ID
  148268
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger