Senter for internasjonalisering av utdanning

Er du lærer med norsk og fransk i fagkretsen? Kan du tenke deg å undervise norske elever som tar 3-årig videregående skole i Frankrike? Da kan dette være jobben for deg!


UNDERVISNINGS-/SEKSJONSLEDERSTILLINGER LEDIG I ROUEN OG BAYEUX

 

Det er ledig stilling som seksjonsleder ved den norske seksjonen på Lycée Pierre Corneille i Rouen og ved den norske seksjonen på Lycée Alain Chartier i Bayeux i Frankrike fra 1. september 2018. Tilsettingen er for to år, med mulighet for forlengelse.

Den norske seksjonen i Rouen har ca. 24 elever, bestående av både gutter og jenter mens seksjonen i Bayeux har 18 elever, kun jenter. Seksjonsleder vil få ansvaret for den norske seksjonen, inkludert budsjettansvar. I tillegg skal seksjonslederen være kontaktperson i Frankrike, samt bindeledd mellom elever/foresatte og skolens ledelse. Utover dette vil arbeidsoppgavene bestå i å utarbeide rapporter, organisere og lede fellesreiser i skoleferier så vel som andre sosiale aktiviteter. Den som blir tilsatt skal også undervise de norske elevene i norsk, norsk historie og samfunnslære, i tillegg til fransk.

Søkere til stillingen må ha pedagogisk utdanning med undervisningskompetanse i norsk og fransk, samt praksis fra norsk skole, fortrinnsvis fra videregående nivå.

Det er de franske skolemyndigheter som tilsetter, etter innstilling fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Den franske skolen vil ha arbeidsgiveransvaret og lønnen fastsettes etter fransk regulativ, med ca. € 2500,- brutto per måned. Fra lønnen trekkes det innskudd til fransk syke- og pensjonskasse.
I tillegg til dette ytes et årlig kompensasjonstilskudd fra SIU på mellom kr. 240 000 og kr. 350 000, avhengig av utdanning og ansiennitet. Tilskuddet omfatter lønnskompensasjon, tilskudd til ut- og hjemreiser, samt kompensasjon for ubekvem arbeidstid.

Seksjonslederen overtar bolig etter avtroppende seksjonsleder, og vil bli fordelsbeskattet for den private delen av boligen. Flytteutgifter dekkes etter særskilte regler.

Det forutsettes at den som blir tilsatt også underviser i to uker på forkurset som holdes i Oslo i august hvert år. I 2018 blir undervisningsperioden 13. august– 24. august. Godtgjøring for denne undervisningen utbetales separat etter norske satser.

Utgifter til rekognoseringsreise til Rouen og Bayeux i juni, dekkes av SIU etter avtale.

Mer informasjon om stillingen og om skoletilbudet, finnes på våre hjemmesider: www.siu.no/frankrike

Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Kristin Amundsen +47 958 41 933 eller rådgiver Nina Handing +47 475 03 821, e-post: nina.handing@siu.no.

Som vedlegg til søknaden må søkeren sende inn utfylt Europass CV på fransk. For mer informasjon om Europass CV se SIUs hjemmeside http://siu.no/stilling. I tillegg skal skannet vitnemål og attester registreres via link på denne siden (Jobbnorge).

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  4. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Senter for internasjonalisering av utdanning
 • Nettside
 • Arbeidssted
  Rouen og Baueux i Frankrike
 • Jobbnorge-ID
  148260
 • Intern-ID
  18/00159
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger