NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for maskinteknikk og produksjon


Stipendiat innen Prosjektledelse (IV-80/18)

Ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP), NTNU, er det ledig et 4-årig PhD-stipend fra vår/sommer 2018. Stipendet er finansiert med strategiske midler og inkluderer 25% pliktarbeid knyttet til undervisningsassistanse til faggruppens emneportefølje. Pliktarbeidet vil primært dreie seg om sensur av eksamensoppgaver i fag innen prosjektstyring, men kan også bestå av forelesninger eller bidrag til øvingsarbeid.

Instituttet er involvert i forskning relatert til ulike aspekter av prosjektledelse, inkludert digitalisering av prosjektledelse, industrialisert prosjektproduksjon, kortere gjennomføringstid for prosjekter, prestasjonsmåling av prosjektprosesser, osv. Mye av virksomheten skjer i samarbeid med partnervirksomhetene i senteret Prosjekt Norge, se www.prosjektnorge.no.

 

Krav og kvalifikasjoner


Vi ønsker en PhD-kandidat med relevant bakgrunn innen prosjektledelse og med klare tanker om problemstilling for doktorarbeidet. Den som ansettes forventes å bli en aktiv og integrert del av fagmiljøet ved instituttet og delta i samarbeidet med en rekke ulike bransjer i privat og offentlig sektor.

Aktuelle kandidater må ha relevant mastergrad og gjerne også arbeidserfaring fra prosjektrettet virksomhet. Det forutsettes analytiske ferdigheter og søkere må beherske norsk siden den som ansettes vil bli involvert i undervisningen for våre norske studenter. Søkerne må legge ved et kort prosjektforslag som angir tanker om problemstilling og metode.

 

Betingelser


Stipendiater er lønnet i stillingskode 1017 og er normalt betalt med bruttolønn NOK 436 900 før skattefradrag. Herfra trekkes 2 % lovfestet fradrag til Statens Pensjonskasse. Som medlem av Statens pensjonsfond tilbys du:

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen. Arbeidssted er ved NTNU i Trondheim.

Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter at søkeren er kvalifisert for opptak til Doktorgradsprogrammet ved Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU, herunder at det søkes om opptak til doktorgradsstudiet innen 3 måneder etter tiltredelse og at plan for studiet og kvalifikasjoner tilfredsstiller opptakskravene. Gjennomsnittkarakter for mastergrad på 120 studiepoeng (ECTS) skal tilsvare minst B i NTNUs karakterskala for mastergrader. Se https://www.ntnu.edu/iv/phd-information og https://innsida.ntnu.no/doktorgrad for mer informasjon.

 

Vi tilbyr


- Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling

- Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø

- Medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag

- Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (pensjonsordning, boliglånsrente, forsikringsordninger)


Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.


I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

 

Søknaden


- CV skal omfatte relevant formell utdanningsbakgrunn, grad, deltakelse i forskningsprosjekter, ferdigheter, arbeids- og annen relevant erfaring.

- Vitnemål/Diplom (for utenlandsk mastergrad må diploma supplement eller tilsvarende være vedlagt.

- Sertifiserte kopier av karakterutskrift og referansebrev

- Motivasjonsbrev

- Hvis aktuelt, liste over publikasjoner, konferanseliste og annet relevant vitenskapelig arbeid

- Forskningsplan


Søknad med CV og vedlegg sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Søknader sendt/levert andre steder vil ikke bli vurdert.

 

Tidspunkt for tiltredelse etter nærmere avtale.

 

For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst kontakt en av disse:


Professor Bjørn Andersen, telefon 92 60 28 82

Professor Nils Olsson, telefon 97 71 36 28

Førsteamanuensis Bassam Hussein, telefon 91 89 77 99

Førsteamanuensis Jan Alexander Langlo, telefon 92 24 87 47

 

Merk søknaden med IV-80/18

 

Søknadsfrist er 4. mars 2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  4. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for maskinteknikk og produksjon
 • Jobbnorge-ID
  148198
 • Intern-ID
  2018/5210
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger