Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Åpen søknad til engasjement/vikariat i DSS

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon er en spennende arbeidsgiver. Er du interessert i muligheter hos oss? Da tar vi gjerne imot din åpne søknad. Registrer din CV, skriv litt om deg selv og hvorfor du tror at din kompetanse kan være nyttig for oss.

Ved å registrere en åpen søknad:

 • Vil du kunne bli vurdert til følgende type kortvarige ansettelsesforhold:
  - Engasjement/ vikariat med kortere varighet enn 6 måneder
  - Deltidsjobb inntil 15 timer i uken
  - Tilkallingsvikariat
  - Ferievikariat
  - Praksisplass
  - Stillinger på pensjonistvilkår
 • Vil søknaden din ligge tilgjengelig for alle ledere i DSS med personalansvar, som ved behov vil kunne vurdere din søknad
 • Vil søknaden bli oppbevart i 18 måneder, men du kan når som helst trekke søknaden
 • Vil du motta et automatisk svar, da vi dessverre ikke har kapasitet til å følge opp hver enkelt henvendelse.

Det stilles ulike krav til stillingene hos oss, men felles for alle stillinger i DSS er våre medarbeiderkrav:

 • Engasjement: at du er opptatt av ditt arbeidsfelt, bryr deg om dine kolleger, er engasjert i DSS som arbeidsplass, og fremmer ideer og forslag til nye løsninger.
 • Innsats: at du evner å prioritere arbeidsoppgaver, tar initiativ og bidrar aktivt til utvikling, og evner å oppnå fastsatte mål innen avtalt tid.
 • Pålitelighet: at du tar ansvar for dine oppgaver, og er kompetent pådriver for sikkerhetskultur og utøver den i praksis.
 • Samarbeid: at du samarbeider godt med andre, deler informasjon og kunnskap, viser forståelse for andres arbeidssituasjon, og bidrar aktivt til at oppgaver blir løst på tvers av stillinger, avdelinger og seksjoner.
 • Positivitet: at du framstår med positiv holdning til oppgaver, kolleger og DSS som organisasjon.

Uavhengig av varighet på stillingen, er det i DSS flere stillinger som krever sikkerhetsklarering. Mer info om sikkerhetsklarering finner du på nsm.stat.no.

Annen info:
Dette er ikke en utlysning som omfattes av reglene i forvaltningsloven. Det vil derfor ikke utarbeides søkerlister eller fattes vedtak om eventuelle tilsettinger.

Som statlig arbeidsgiver har vi ikke anledning til å ansette i faste stillinger eller i engasjementer/ vikariater med varighet over seks måneder, uten at dette har vært utlyst spesielt. Er du på jakt etter en fast stilling eller et lengre vikariat, ber vi deg om å følge med på dss.dep.no når stillinger lyses ut. Har du registrert en åpen søknad vil du ikke automatisk bli tatt i betrakting til faste stillinger som blir utlyst, du må derfor søke direkte på disse.

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo sentrum
 • Jobbnorge-ID
  148195
 • Intern-ID
  Åpen søknad 2018
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger