NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Vi søker en seniorrådgiver som vil bidra til at satsingsområdet NTNU Digital gir kunnskap for en bedre verden

NTNU Digital trenger en ryddig og entusiastisk koordinator som kan støtte leder for satsingsområdet og i tillegg ha funksjon som lokalt kontaktpunkt (Local Contact Point, LCP) mellom NTNUs IKT-miljøer og EUs rammeprogram Horisont2020. Vi vil ha en rådgiver som har interesse og motivasjon for administrativt arbeid og som samtidig brenner for forskning, utdanning og innovasjon innenfor satsingsområdet. Som faglig leders nærmeste støttespiller skal koordinatoren bidra til at satsingen lykkes og at NTNU Digital blir en av NTNUs spydspisser nasjonalt og internasjonalt.

 

NTNUs strategiske forskningssatsing utgjøres av 7 utvalgte satsingsområder. NTNU Digital er vår satsing på IKT som muliggjørende teknologi, og er forankret i fagmiljøer over hele NTNU (se https://www.ntnu.edu/digital). Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk er vertsfakultet for satsingen, men rådgiver og faglig leder må arbeide bredt og etablere kontakter og nettverk over hele NTNU, på tvers av anvendelser og fakultet/institutt.

 

Arbeidsoppgaver:

 

Seniorrådgiverens hovedoppgaver er todelt: Koordinator for NTNU Digital og LCP-funksjon for IKT ved NTNU.


Koordinatorens viktigste oppgave er å støtte faglig leder og være en administrativ ressurs som kan bistå arbeid for å løfte og synliggjøre NTNU Digital. Viktige oppgaver er å være sekretariat for satsingens ledergruppe, arrangere konferanser og nettverksmøter lokalt, nasjonalt og internasjonalt, samt å ha oversikt over aktuelle fagmiljø og forskningsgrupper innenfor satsingsområdet. Sammen med leder skal rådgiveren bidra til å identifisere mulige samarbeidskonstellasjoner og støtte eksisterende prosjekter innenfor satsingsområdet. Rådgiveren skal også koordinere og følge opp samlende initiativ fra faglig leder og andre faglige ressurspersoner. Det er videre viktig å synliggjøre forskning, utdanning og innovasjon ved NTNU som er relevant for satsingsområdet – herunder sørge for profilering på nettsider. I tillegg vil rådgiver få ansvar for administrativ oppfølging av satsingsområdet, herunder budsjettoppfølging. Administrering og koordinering av utlysningsprosesser i regi av NTNU Digital vil også bli en av rådgiverens oppgaver. Personen som tilsettes vil være en viktig rådgiver for ledelsen ved fakultetene når det gjelder saker innenfor satsingsområdet. 


LCP-funksjonen er en delt ressurs for hele NTNU, primært rettet mot Horisont2020s programmer for IKT. LCP-en skal ha et overordnet institusjonelt og strategisk ansvar som koordinerende kontaktpunkt for NTNUs deltakelse i programmene. LCP samarbeider tett med det eksisterende administrative støtteapparatet for EU-forskning, særlig fakultetenes EU-rådgivere. Blant oppgavene er langsiktig posisjonering og deltakelse i europeiske nettverk og allianser; innspill til arbeidsprogram; strategiske prosesser knyttet til utlysninger - både i søknadsløp og post-evaluering; samarbeid med Forskningsrådets referansegruppe og nasjonale kontaktpunkt (NCP) for IKT.

 

Vi ønsker oss en seniorrådgiver som er ryddig, systematisk og strukturert. Gode samarbeidsegenskaper og evne til å bygge nettverk på tvers er svært viktig. Vi verdsetter entusiasme og stor arbeidskapasitet høyt.

 

Seniorrådgiveren blir tilsatt i forskningsseksjonen ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, men rapporterer til faglig leder for NTNU Digital i sitt arbeid. Forskningsseksjonen har i dag 8 ansatte som arbeider innenfor et bredt spekter av forskningsadministrasjon.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå er et krav. Fullført Ph.D. vil være en fordel. Gode språkkunnskaper og gode evner til skrifltig og muntlig kommunikasjon er et krav.
 • Erfaring fra administrativt arbeid. Manglende administrativ erfaring kan kompenseres med omfattende forskningsaktivitet kombinert med motivasjon for administrativt arbeid.

I tillegg ønsker vi at du har:

 • Erfaring med forskningsadministrasjon
 • Faglig bakgrunn fra fagområdene som faller innenfor satsingsområdet
 • Erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid, gjerne gjennom EUs rammeprogram

Vi ønsker oss en person som:

 • Er dyktig på skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Har interesse og forståelse for forskning, utdanning og innovasjon innenfor satsingsområdet
 • Er entusiastisk, fleksibel og løsningsorientert.
 • Har god arbeidskapasitet
 • Er initiativrik, resultatorientert og selvstendig

Stilling som seniorrådgiver (kode 1364) lønnes etter minimum lønnstrinn 60 i Statens lønnsregulativ kr 517 300 pr år. Normalt vil stillingen avlønnes i lønnsspennet 60 - 75, kr 517 300 – 686 500 avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte personer kan det være aktuelt å vurdere høyere avlønning. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være aktuelt. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

 

Søknad skrives og sendes elektronisk inn via denne siden innen søknadsfristen, merket med ref.nr. IE 020-2018. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Leder for NTNU Digital, Torbjørn Svendsen, telefon 930 80 477, e-post: torbjorn.svendsen@ntnu.no . Alternativt, seksjonssjef Jon Kummen, telefon 908 21 195, e-post: jon.kummen@ntnu.no .

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-konsulent Wenche Myklebust Olsen, telefon 73 59 34 77, e-post: Wenche.Olsen@ntnu.no .

 

Søknadsfrist 06.05.2018.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  148164
 • Intern-ID
  IE 020-2018
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger