Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene samt varetekt som blir besluttet av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og fem regionadministrasjoner som er overordnet lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) er også underlagt KDI. Til sammen har etaten ca. 5000 ansatte.

KDI holder til i nye lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, samt har en lokasjon i Horten. KDI ledes av en direktør og er organisert med seks avdelinger og to staber, avdeling for budsjett og styring, avdeling for bygg og økonomi, avdeling for regelverk og sikkerhet, avdeling for innhold og kapasitet, avdeling for HR, avdeling for IKT, internasjonal stab og kommunikasjonsstab. Avdeling for IKT er i hovedsak lokalisert i Horten.

Lisens- og kontraktsforvalter - IKT - rådgiver / seniorrådgiver

KDI forvalter IKT-systemene for hele kriminalomsorgen med tilhørende lisensavtaler og kontrakter med systemleverandører.Stillingen er nyopprettet og inngår i seksjon for budsjett og styring. Riktig kandidat har erfaring med utarbeidelse og forvaltning av system og vedlikeholdsavtaler, lisensavtaler og lisensforvaltning.

Stillingens innhold 

Faglig ansvar for programvarelisenser som KDI forvalter for kriminalomsorgen. Ansvaret innebærer alt fra serverpark, klientmaskiner og brukere til sourcingavtaler med lisensiering. Du skal etablere felles praksis for hele virksomheten med fokus på sentral kontroll og implementere system for dette. Videre vil du få ansvar for å følge opp og forvalte våre IKT-kontrakter. KDI forvalter årlig IKT-kontrakter til en verdi av ca. 25 mill. Stillingen kan også bli tillagt oppgaver innen tilgangsstyring i kriminalomsorgen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning og minimum tre års relevant erfaring
 • Erfaring fra forvaltning av kontrakter og lisenser eller lignende stilling
 • Erfaring med tjenesteleveranser, ITIL og/eller kvalitetssystemer er en fordel
 • Bakgrunn fra både IKT og økonomi, gjerne erfaring som konsulent.
 • Må beherske norsk og engelsk flytende både skriftlig og muntlig

Vi forventer at du:

 • har fokus på overordnet kontroll og struktur, samtidig som du evner å se og jobbe detaljert når det er nødvendig 
 • har et ønske om å utarbeide og etablere velfungerende rutiner
 • ser sammenhenger og har forståelse for helheten
 • leverer oppgaver med kvalitet og har stor gjennomføringsevne
 • gode kommunikasjonsevner overfor tekniske og ikke-tekniske miljøer
 • er tydelig og selvstendig, samtidig som du trives med å jobbe på tvers i en stor virksomhet
 • ønsker å delta i og bidra til et godt arbeidsmiljø


 Vi kan tilby

 • Fast, 100 % stilling
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Spennende faglige utfordringer og store muligheter til å påvirke og videreutvikle IKT-Drift
 • En givende stilling i et direktorat med et viktig og utfordrende samfunnsoppdrag
 • IA-bedrift
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med tjenestepensjonsordning og mulighet for boliglån

Om stillingen

Stillingen avlønnes som rådgiver (1434) kr. 425 900 – 600 200 eller som seniorrådgiver (1364) kr. 503 800) – 704 800. Lønnsplassering er avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For ansettelse som seniorrådgiver kreves minimum 8 års erfaring.Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som tilsettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest og ev. sikkerhetsklarering forut for ansettelse. De første seks månedene er prøvetid. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette, jf. offentleglova § 25.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov. KDI er en IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Tone Traa på telefon: 480 33 296 eller seksjonssjef Philip Christensen på telefon: 932 66 911

Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på telefon 75 54 22 20 eller på e-post:kundeservice@jobbnorge.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
 • Nettside
 • Kommune
  Skedsmo
 • Arbeidssted
  Lillestrøm
 • Jobbnorge-ID
  148153
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger