NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Ledig vikariat som seniorkonsulent (kode 1363) ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Ledig vikariat innen fagområdene kommunikasjon, web og samfunnskontakt

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH-fakultetet), NTNU, er det ledig et vikariat i 100% stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i et år. Da vår kommunikasjonsmedarbeider skal ha permisjon trenger vi en dyktig, selvstendig og entusiastisk vikar som brenner for helsefaglig forskning. Det er ønskelig med tiltredelse i april/mai 2018.  

Stillingen er administrativt tilknyttet institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM). Administrasjonen ved ISM har ansvar for prosjektstøtte til forskning, utdanningsstøtte på utdanningsprogram på forskjellige nivå, og virksomhetsstøtte på HR, HMS, økonomi og kommunikasjon. Som ansatt i stillingen samarbeider man blant annet med kommunikasjons-leder og nettredaktør ved Fakultetet og kommunikasjonsmedarbeidere på HUNT forskningssenter. I tillegg samarbeider man med kommunikasjonsrådgivere ved de andre instituttene. I rollen som samfunnskontakt, er man bindeledd mellom fagmiljøene, kollegaer som jobber med utdanningsstøtte, kommunene og næringslivet. Målet er å holde kontakten med instanser som kan ha behov for kompetanseheving i helsefagene, og evt. bidra til samarbeid om forskning.

ISM er et av åtte institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleievitenskap, primærhelsetjeneste og folkehelse. Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er samlokalisert med Øya helsehus og universitetssykehuset St. Olavs hospital. Les mer om instituttet her: https://www.ntnu.no/ism.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Vedlikehold av instituttets norske og engelske nettsider. En viktig oppgave vil eksempelvis være å sørge for at alle forskningsgrupper har en god og oppdatert nettside.
 • Bidra til god internkommunikasjon ved instituttet gjennom blant annet å planlegge og gjennomføre tiltak for bedre internkommunikasjon.
 • Forskningskommunikasjon: hjelpe forskere og andre faglig ansatte med å nå ut med sine resultater, eksempelvis gjennom medietipsing, blogging og bruk av andre digitale kanaler.
 • Rekruttering til og profilering av bachelor og videreutdanninger i sykepleie.  
 • Samfunnskontakt med relevante brukergrupper og andre målgrupper for instituttets faglige virksomhet.
 • Utvikling av instituttets base av illustrasjonsbilder og filmer, enten ved selv å gjøre jobben eller koordinere dette arbeidet.
 • Medieovervåkning
 • Samarbeide tett med forskningskoordinator og andre ansatte ved instituttet, samt andre kommunikasjonsmedarbeidere ved MH-fakultetet om kommunikasjon.

Krav til bakgrunn og kompetanse:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole. Bachelornivå er minstekravet, men masternivå vil bli foretrukket. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Det er en forutsetning med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk.
 • Søker må ha erfaring fra kommunikasjonsarbeid, fortrinnsvis forskningskommunikasjon.

Ønsket bakgrunn og kompetanse:

 • Erfaring med digitale kanaler og web-publiseringsverktøy.
 • Interesse og forståelse for medisinsk og helsefaglig forskning.

I tillegg ser vi etter en person som:

 • Er entusiastisk og engasjert.
 • Har god arbeidskapasitet, og er resultatorientert.
 • Er fleksibel, initiativrik og løsningsorientert.
 • Har gode samarbeidsevner, og evner å jobbe selvstendig.

Personlig egnethet, motivasjon og interesse for stillingens fagområder vil tillegges stor vekt. Aktuelle kandidater kalles inn til intervju.

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Trening i arbeidstida
 • Gode velferdsordninger, inkl. pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være aktuelt.  

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  

Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. For å oppnå en balansert kjønnssammensetning oppfordrer vi spesielt menn til å søke.

Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) lønnes med minimum årslønn kr. 429 700. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr 429 700 til kr 517 300 per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknad skrives og sendes inn elektronisk via denne siden innen søknadsfristen. Relevante attester fra tidligere arbeidsforhold og vitnemål legges ved elektronisk. I tillegg er det ønskelig med kontaktdata for 2-3 relevante referanser.

Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Søknadsfrist: 26.02.2018.

Utfyllende informasjon om stillingen kan en få ved å henvende seg til kontorsjef ved ISM Surur Taso, tlf 977 16 030, e-post:surur.taso@ntnu.no

For opplysninger om søknadsprosessen ta kontakt med HR-konsulent Helene M. Hovland,  tlf 908 77 504. epost: helene.m.hovland@ntnu.no

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  148146
 • Intern-ID
  18/3534
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger