NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Avdeling for virksomhetsstyring er prosesseier for den samlede virksomhetsstyringen ved NTNU.  Vi ivaretar NTNUs plan-, budsjett- og oppfølgingsprosesser, risikostyring og internkontroll, juridisk rådgiving, samt eierstyring og oppfølging av NTNUs randsonevirksomhet. Vi er 14 ansatte og er organisatorisk tilknyttet økonomi- og eiendomsdirektøren.

Løsningsarkitekt / systemutvikler

Denne stillingen er ikke aktiv.