Steinkjer kommune er administrasjonssenter i Trøndelag fylke. Kommunen ligger 12 mil nord for Trondheim, ved Norges midtpunkt, og har ca. 22.000 innbyggere. Vi har et rikt kulturliv og gode muligheter for rekreasjon i naturskjønne omgivelser. Skole, barnehage og fritidstilbudet er godt utbygd.

Les mer på: www.steinkjer.kommune.no

Fastlegehjemmel ved Sameiet Fyrgata Legekontor

Ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende ved Sameiet Fyrgata Legekontor.

Da nåværende hjemmelsinnehaver pga. alder har sagt opp sin fastlegeavtale med virkning fra 01.09.18, er det ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende Fyrgata Legekontor Steinkjer kommune.

Vi tilbyr
Hjemmelen drives ved sameiet Fyrgata legekontor i Steinkjer sentrum. Er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med to andre hyggelige kollegaer, begge er spesialister i allmennmedisin. I tillegg har vi avtale med kommunen om turnuslege. Kontoret bruker betalingsautomat fra Melin Medical, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt System X journalsystem. For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.fyrgatalegekontor.no

Hjemmelen har en listestørrelse på 1200 pasienter, med gjennomsnittsalder på 52 år på kvinner og 49 år på menn. Det er gode inntjeningsmuligheter og ved ønske kan en øke listetaket. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr uke. Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt.

Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.

Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon, og det er en fordel med spesialitet innen allmennmedisin, eller at søker er under spesialisering innen allmennmedisin.

Kommunen tilbyr tilskudd som et stimuleringstiltak til leger som tar spesialiteten i allmennmedisin.

Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.

Andre opplysninger
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler. Vilkår for overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver etter at kommunen har fattet vedtak om tildeling av hjemmelen. Ny hjemmelsinnehaver må inngå internavtale med de andre legene ved Sameiet Fyrgata legekontor .

Spørsmål vedrørende praksisen og overtakelsen rettes til Odd Erik Karlsen, mobil 924 68 029 / mail. odd.karlsen@ntebb.no

Spørsmål vedrørende hjemmelen og tildelingen rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil 928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no

Søknad rettes til Steinkjer kommune ved Karin Grøttum, Steinkjer interkommunale legevakt, Ølvegata 2, 7715 Steinkjer eller karin.randi.grottum@steinkjer.kommune.no.
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.

Søknadsfrist: 1. mars 2018

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Steinkjer kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Steinkjer
 • Arbeidssted
  Fyrgata Legekontor
 • Jobbnorge-ID
  148142
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger