NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 


Institutt for internasjonal forretningsdrift

Universitetslektor i regnskap og økonomisk styring

Ved Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF) er det ledig en 100 % stilling som universitetslektor innen det økonomisk-administrative fagområdet, med spesiell vekt på regnskapsfaget samt økonomisk styring. Stillingen er midlertidig stilling frem til og med desember 2019.

IIF er en del av NTNU i Ålesund. Instituttet har ca. 600 studenter og 30 medarbeidere. IIF tilbyr årsstudium i økonomi og ledelse, bachelorstudier innenfor fagområdene økonomi og administrasjon og markedsføring og ledelse, samt Master of Science in International Business and Marketing (siviløkonom). Fra januar 2018 har IIF inngått en samarbeidsavtale med Sparebanken Møre om forskning og utvikling innenfor fagområdene tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi (TEFT).

Instituttets fagstab er organisert i seks faggrupper, og stillingen tilhører faggruppe for bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for undervisning og veiledning innen det økonomisk administrative fagområdet på bachelornivå.
 • ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte.
 • plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.
 • den som tilsettes må også kunne undervise og veilede på grunnleggende nivå utenfor sitt hovedområde.
 • veiledning av bachelorstudenter innen sitt fagområde.
 • eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse.

Bakgrunn/kvalifikasjoner:

 • Det kreves høyere grads eksamen (mastergrad/ hovedfag) innen det økonomisk/administrative fagområdet. Den som tilsettes må ha faglig fordypning innenfor regnskap- og/eller økonomisk styring. Relevant praksis innenfor regnskap kan kompensere for manglende faglig fordypning. Kompetanse til å undervise andre økonomisk-administrative fagemner ved instituttet vil være en fordel.
 • Praktisk pedagogisk erfaring og teoretisk pedagogisk utdanning er en fordel.
 • Det er en forutsetning at søkere til stillingen kan undervise på norsk og behersker norsk muntlig og skriftlig flytende. Søkere må også kunne undervise på engelsk, da engelsk benyttes som forelesningsspråk i deler av fagtilbudet.
 • Erfaring fra regnskapsarbeid vil bli vektlagt.
 • Personlige egenskaper som evne til samarbeid og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Universitetslektor kode 1009 lønnes normalt med fra brutto kr 416.600 – 579.300 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Vi tilbyr:

 • et internasjonalt og inkluderende arbeidsmiljø
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Eventuelle vitenskapelige arbeider

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Hans Solli-Sæther, telefon 70161351/90944815 eller e-post haso@ntnu.no eller professor Øyvind Helgesen, telefon 70161218/95766428 eller e-post oyvind.helgesen@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden. Søknaden merkes med ØK-054.

Søknadsfrist:22.03.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim, Ålesund
 • Arbeidssted
  Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  148136
 • Intern-ID
  2018/1680
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger