NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 


Institutt for internasjonal forretningsdrift

Førsteamanuensis i entreprenørskap

Ved Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis innen det økonomisk-administrative fagområdet, med spesiell vekt på entreprenørskapsfag.

IIF er en del av NTNU i Ålesund, Norges mest næringsnære campus. Instituttet har ca. 600 studenter og 30 medarbeidere. IIF tilbyr årsstudium i økonomi og ledelse, bachelorstudier innenfor fagområdene økonomi og administrasjon og markedsføring og ledelse, samt Master of Science in International Business and Marketing (siviløkonom). Entreprenørskap inngår som spesialiseringer i flere av studiene. Fra januar 2018 har IIF inngått en samarbeidsavtale med Sparebanken Møre om forskning og utvikling innenfor fagområdene tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi (TEFT).

Instituttets fagstab er organisert i seks faggrupper, og stillingen tilhører faggruppe for innovasjon og entreprenørskap.

Arbeidsområder:

 • undervisning og forskning innen det økonomisk administrative fagområdet på alle nivå
 • faglig pådriver i instituttets forskningsvirksomhet innen sitt fagområde
 • faglig ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte
 • veiledning av studenter på bachelor- og masternivå innen sitt fagområde
 • den som tilsettes må også kunne undervise og veilede på grunnleggende nivå utenfor sitt hovedområde.
 • eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse
 • administrative oppgaver

Bakgrunn/kvalifikasjoner:

 • Det er krav om doktorgrad eller tilsvarende innen det økonomisk/administrative fagområdet. Den som tilsettes må ha faglig fordypning innenfor entreprenørskapsfag, herunder innovasjon og entreprenørskap, internasjonalt entreprenørskap eller bærekraft og entreprenørskap, samt tilstrekkelig kompetanse til å undervise et bredt spekter av økonomisk-administrative fagemner ved instituttet.
 • Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.
 • Kjennskap til regionalt og internasjonalt næringsliv vektlegges.
 • Kjennskap til norsk/ internasjonalt innovasjonssystem vektlegges.
 • Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs. Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt.
 • Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning og intervju.
 • Det er en forutsetning at søkere til stillingen kan undervise på norsk og behersker norsk muntlig og skriftlig flytende. Søkere må også kunne undervise på engelsk, da engelsk benyttes som forelesningsspråk i deler av fagtilbudet.
 • Personlige egenskaper som gode samarbeidsevner og motivasjon for å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Førsteamanuensis kode lønnes normalt fra kr 490 900 – 722 400. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Vi tilbyr:

 • et internasjonalt og inkluderende arbeidsmiljø
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Vitenskapelige arbeider – trykte eller utrykte – som søkeren vil legge til grunn for bedømmelsen (inntil 10 arbeider)
 • En kort beskrivelse av relevant tidligere forskning og planer for forskning i den aktuelle stillingen
 • Informasjon om undervisningserfaring, inkludert utvikling av studieprogram, pensum, erfaring som foreleser samt utvikling av læringsmetoder og læringsmiljø. Se «Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU»: https://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner
 • Informasjon om formidlingsaktivitet
 • Annen relevant informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Hans Solli-Sæther, telefon 70161351/90944815 eller e-post haso@ntnu.no eller professor Øivind Strand, telefon 70161334 /97743998 eller epost oivind.strand@ntntu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden. Søknaden merkes med ØK-055. Søknadsfrist:01.03.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim, Ålesund
 • Arbeidssted
  Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  148090
 • Intern-ID
  2018/1681
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger