Vil du jobbe for auka deltaking i arbeids- og samfunnsliv?

 

Kompetanse Noreg, direktoratet for kompetansepolitikk, jobbar for å heve vaksnes kompetanse slik at færre fell utanfor. Gode ordningar for læring gjennom heile livet er eit vilkår for eit inkluderande arbeids- og samfunnsliv. Vi er underlagde Kunnskapsdepartementet, og har hovudkontor i Oslo, og regionkontor i Bergen og Tromsø.

Seksjonen for økonomi har ledig fast stilling som rådgivar/seniorrådgivar.

Denne stillingen er ikke aktiv.