NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat ved Senter for omsorgsforskning, øst

Ved Senter for omsorgsforskning, øst ved NTNU i Gjøvik er det ledig en 100 % midlertidig stilling som stipendiat i 3 år knyttet til prosjektet «Prioritizing Care: Emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape (PriCare)».

Arbeidssted for stipendiatstillingen er Institutt for helsevitenskap Gjøvik, Senter for omsorgsforskning, øst, NTNU Gjøvik.

Beskrivelse av prosjektet

Gjennom det siste tiåret har de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Norge gjennomgått store endringer, med nye ansvarsområder, nye oppgaver og endret innhold og organisering. Kommunene har stor frihet til å utforme tjenester, noe som har ført til mange ulike tjenestemodeller. Å utvikle tjenester for befolkningen innen stramme rammer, gir store lokale prioriteringsutfordringer. I prosjektet PriCare har vi fokus på prioriteringsdilemmaer og konsekvenser. Informasjon om prosjektet finner du her: http://www.omsorgsforskning.no/aktuell_informasjon/fellesprosjekter/prioritering_i_omsorgstjenesten

Vi ønsker å knytte en stipendiat til prosjektet som skal se nærmere på spørsmålet «Hva er gode kriterier for prioritering i kommunehelsetjenesten?» Helsedirektoratet definerer at tjenester av god kvalitet «er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne og gir dem innflytelse, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt.»

Vi ønsker at prosjektet skal ta utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål:

 1. Hvordan er «god nok kvalitet» artikulert og forstått på ulike nivå i tjenesten?
 2. Hvilke verdier og prinsipper ligger til grunn for prioriteringer på ulike nivå i kommunen?
 3. Er det ulike kriterier som legges til grunn for ulike brukergrupper? 

Endelig utforming av prosjektet, og valg av forsøksdesign og metoder skjer i samarbeid med veiledere.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen helse- og/eller sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag er et krav. Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på ph.d.-programmet ved NTNU.   
 • Gjennomsnittskarakter B eller bedre på graden, i tråd med NTNUs karaktersystem https://www.ntnu.no/mh/phd.
 • Kjennskap til kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg er relevant erfaring med utviklingsarbeid og formidling ønskelig, og vil bli prioritert. 
 • Gode språk- og kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

I tillegg ser vi etter en kandidat som:

 • er initiativrik
 • kan arbeide godt både selvstendig og i en tverrfaglig gruppe 

Det legges vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

 Vi tilbyr

 • Gjennomføring av prosjektet som del av et tverrfaglig og spennende forskningsmiljø
 • Samarbeid med erfarne forskere i PriCare-prosjektet
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Slik søker du:

 

Søk på www.jobbnorge.no.

 

Sammen med søknaden vedlegges:

 • En kort prosjektskisse som beskriver planlagt tema, problemstillinger og mulig valg av teori og metode (maks 3 sider). Denne skissen skal du bearbeide til en endelig prosjektbeskrivelse etter oppstart i stipendiatstillingen (innen tre måneder) og i samarbeid med veiledere.
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelige arbeider. Legger du ved fellesarbeider, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Søknad med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

 

Lønn og arbeidsvilkår

 

Stilling som stipendiat avlønnes med minimum årslønn brutto kr 436 500 per år. Normal avlønning er fra kr 436 500-499 200 per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 

Førsteamanuensis Maren Sogstad, telefon 61135453, e-post maren.sogstad@ntnu.no eller

 

Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner, telefon 61135430, e-post marianne.skinner@ntnu.no

 

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til

 

HR-rådgiver Per David Nielsen, e-post: per.nielsen@ntnu.no

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  13. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  147995
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger