Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i bibelstudier

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i religion for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram, spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse juni 2018. Den som tilsettes må ha mastergrad/hovedfag i religion eller teologi med karakteren A eller B.

 

Vi søker kandidater med forskningsprosjekter innenfor Det nye testamentet, tidligkristne studier, Dødehavsrullene og/eller områder relatert til dette. Instituttet har en egen forskningsgruppe for hellige og autoritative tekster, se www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/hellige-skrifter-og-autoritative-tekster.

 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på 6–10 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, framdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

 

Stillingen er å anse som en rekrutteringsstilling. Den stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider samt kvaliteten på prosjektbeskrivelsen. Alle disse momentene skal omtales og tillegges vekt i den sakkyndige vurderingen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Med søkerens tillatelse vil UiA også foreta en referansesjekk før eventuell ansettelse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for UiA å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat, kode 1017, ltr. 50. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknaden skal sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».

 

Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 

 • CV m/publikasjonsliste, attester og inntil 3 referanser
 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgaven /hovedfagsoppgaven
 • inntil 8 publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til masteroppgave/hovedfagsoppgave)
 • prosjektbeskrivelse

 

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Søknadsfrist: 30.03.18

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Hans Hodne, hans.hodne@uia.no, tlf. 38 14 20 66, eller professor Tor Vegge, tor.vegge@uia.no, tlf. 38 14 20 25

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  147982
 • Intern-ID
  Ref. 28/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger