Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i etikk

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i etikk for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram, spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tidspunkt for tiltredelse er august 2018 eller etter avtale med fakultetet. Den som tilsettes må mastergrad i filosofi, etikk eller tilsvarende, eller relevant helsefaglig utdannelse såsom medisin, psykologi, psykisk helsearbeid eller sykepleie med gjennomsnittskarakter B eller A. Det er en styrke om kandidater har arbeidserfaring fra psykiatrien.

 

Teknologi som tar i bruk kunstig intelligens er på full fart inn i helse- og sosialtjenesten. Utviklingen går så raskt at det er vanskelig å få oversikt over både de teknologiske løsningene, og de mulige anvendelsesområdene. Samtidig reiser teknologien mange etiske og juridiske problemstillinger som bør undersøkes før den tas i bruk. Et eksempel er ulike former for sensorteknologi som kan monitorere eller overvåke sykdomssituasjonen hos pasienter i psykiatrien.

 

En slik teknologi reiser spesielt to overordnede spørsmål som må utforskes. Det første spørsmålet handler om hvilke moralske utfordringer selve bruken skaper, og hvordan disse eventuelt kan løses. Det kan eksempelvis handle om spørsmål knyttet til pasientens autonomi og verdighet. Det andre spørsmålet handler om hva vi etisk sett bør gjøre med de data som samles inn gjennom sensorene. Er det eksempelvis etisk forsvarlig å la supercomputere samle inn og prosessere disse datamengdene gjennom deep-learning? Man kan da se for seg at man gjennom sensorteknologien ikke bare passivt overvåker pasienten, men også bruker den aktivt til både å diagnostisere og forebygge sykdomsutbrudd. Samtidig vil en slik bruk reise spørsmål knyttet til hvem som eier de opplysninger som samles inn om en pasient, osv.

 

Bakgrunnen for prosjektet er at Sørlandet sykehus planlegger et nytt psykiatribygg hvor denne typen teknologi skal vurderes. Det ligger altså et konkret behov bak utlysningen, og prosjekter som direkte adresserer ett eller begge overordnede spørsmål vil foretrekkes.

 

Kandidaten vil jobbe i et ambisiøst forskningsmiljø som tilbyr utdanning innen etikk og filosofi. I tillegg vil kandidaten knyttes til et aktivt forskningsmiljø ved Sørlandets sykehus ABUP, samt til det nye Center of Artificial Intelligence Research, CAIR, ved Universitetet i Agder.

 

Stillingen er å anse som en rekrutteringsstilling, og den stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider samt kvaliteten og relevansen i prosjektbeskrivelsen. Alle disse momentene skal omtales og tillegges vekt i den sakkyndige vurderingen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Med søkerens tillatelse vil UiA også foreta en referansesjekk før eventuell ansettelse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat, kode 1017, ltr. 50. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknaden skal sendes elektronisk, benytt lenken "Søk stillingen".

 

Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • CV m/publikasjonsliste, attester og inntil 3 referanser
 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgaven /hovedfagsoppgaven
 • inntil 8 publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til masteroppgave/hovedfagsoppgave, som skal sendes inn)
 • prosjektbeskrivelse

 

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Søknadsfrist  30.03.18

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor og prosjektleder Terje Mesel, e-psot: terje.mesel@uia.no tlf: 38 14 20 72 eller instituttleder Hans Hodne hans.hodne@uia.no tlf. 38 14 20 66.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  147981
 • Intern-ID
  Ref. 27/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger