Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Seksjon for likestilling og inkludering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Direktoratet arbeider for gode oppvekstsvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner, utjevning av levekårsforskjeller og bidrar til å fremme like muligheter, deltakelse og medvirkning for barn, unge og voksne. Direktoratet er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Direktoratet er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Vi står foran store og spennende oppgaver. 

 

Vil du bidra til kunnskapsutvikling om likestilling?

Vi har ledig et vikariat som rådgiver/seniorrådgiver knyttet til det brede likestillingsarbeidet med nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, kjønn og etnisitet. Vikariatet varer frem til og med 31.12.2018, med mulighet for forlengelse. Du vil få arbeidsoppgaver knyttet til hele likestillingsfeltet, med noe vekt på kjønnslikestillingsfeltet. Det er også aktuelt med oppgaver innenfor andre deler av seksjonens fagfelt på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet. Vi ser gjerne at du kan starte så raskt som mulig.

Seksjon for likestilling og inkludering arbeider for et ikke-diskriminerende, likestilt og inkluderende samfunn som sikrer alle like rettigheter og muligheter for deltakelse. Seksjonen har også ansvaret for arbeidet med å bekjempe barnefattigdom og intern koordinering av 0-24 samarbeidet. Samarbeid med nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer, bruker- og interesse-organisasjoner, andre direktorater og statlige virksomheter samt kommuner utgjør en viktig del av arbeidet til seksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Informasjons- og pådriverarbeid rettet mot kommuner, sektormyndigheter og statlige virksomheter om likestilling og ikke-diskriminering
 • Bidra til kunnskapsutvikling om likestilling og, likeverdige offentlige tjenester
 • Innhente og formidle kunnskap fra forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Utredning og analysearbeid
 • Oppfølging av nasjonale planer og strategier
 • Dialog med bruker- og interesseorganisasjonene, direktoratene, andre avdelinger i Bufdir, kommunene og internasjonale aktører
 • Ansvar for konferanser, seminar o.a.

Andre oppgaver kan også være aktuelt.

Kvalifikasjoner

Disse kvalifikasjoner må du ha:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • Kunnskap om levekår, likestilling og ikke-diskriminering
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det er også ønskelig med erfaring fra:

 • Offentlig virksomhet
 • Tverrsektorielt samarbeid
 • Prosjektarbeid
 • Likestillings- og diskrimineringslover og internasjonale konvensjoner

For tilsetting som rådgiver kreves relevant erfaring, for tilsetting som seniorrådgiver kreves solid relevant erfaring.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en medarbeider som kan

 • skape kontakt, lytte og samarbeide godt på tvers av fag
 • arbeide systematisk og resultatorientert
 • ta initiativ og være løsningsorientert
 • være serviceinnstilt og fleksibel
 • ha god rolleforståelse

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag
 • Et spennende fagmiljø med hyggelige og kompetente medarbeidere
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1434 rådgiver, kr 470 000 - 600 200 brutto pr. år, alternativt som kode 1364 seniorrådgiver, kr 517 700 - 720 000 brutto pr. år. Lønn fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Generelle opplysninger

 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn
 • Stillingen er for tiden lagt til Seksjon for likestilling og inkludering
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Kontaktperson for stillingen

Fungerende seksjonssjef Karen-Sofie Pettersen, tlf. 466 16 502, eller rådgiver Elin Beate Grotnes, tlf. 466 15 343

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  147961
 • Intern-ID
  DIR 3/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger