Moss ligger sentralt i Østfold. Byen vår har i overkant av 32 000 innbyggere og er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for dobbelt så mange. Moss kommune har ca. 2500 medarbeidere. Sammen med Rygge skal vi bygge nye Moss kommune, som etableres 1. januar 2020.

Vernepleiere (100 % fast), Tjenester for funksjonshemmede

Ved Tjenester For Funksjonshemmede er det ledig faste 100% stillinger som vernepleier i turnus.

Vi søker deg som er positiv, mestrer en variert arbeidssituasjon, og ønsker å være en aktiv bidragsyter i utvikling av fag og tjenestekvalitet.

Om virksomheten:
Tjenester For Funksjonshemmede (TFF) er en virksomhet som gir tjenester til personer med funksjonshemning. Virksomheten består av 6 avdelinger. 5 av avdelingene gir i hovedsak tjenester i form av praktisk bistand og opplæring til brukere i samlokaliserte boliger og til brukere som bor spredt omkring i Moss kommune. En avdeling ivaretar avlastningstjenester i institusjon, og dagaktiviteter for flere aldersgrupper. Avdelingene bistår brukere i ulike livsfaser og med varierte bistandsbehov, enkelte tjenestesteder har derfor et noe spisset fokusområde.

Om stillingen:
Alle vernepleiere samarbeider med avdelingens fagansvarlige for å utvikle gode tjenester for våre brukere i tråd med kommunens mål om å bidra til at den enkelte kan leve et trygt, meningsfult og mest mulig selvstendig liv.

Tjenester for funksjonshemmede opplever en spennende utvikling med brukere som er mer selvstendige og samtidig har mer varierte utfordringer med større behov for fleksibilitet og tilpasning av tjenesten enn tidligere. Du vil som vernepleier ha en viktig rolle i å utvikle våre tjenester videre for å sikre gode og tilpassede tjenester til det mangfoldet av brukere tjenesten har.

Din kompetanse er viktig for å opprettholde og utvikle kvaliteten på direkte og indirekte miljøarbeid i virksomheten, herunder koordinering av Individuell Plan.

I det indirekte miljøarbeid vil du være engasjert i alle oppgaver som inngår i vernepleiernes arbeidsmodell, og ha et særlig ansvar for at overordnede og faglige føringer følges opp i avdelingen. Du vil som vernepleier være med å sikre at det indirekte miljøarbeidet er juridisk forsvarlig, og veilede medarbeidere i aktuelle praktiske arbeidsoppgaver. I det direkte miljøarbeid vil du blant annet bidra med praktisk bistand, habiliterende/rehabiliterende tiltaksarbeid, tilrettelegging av aktiviteter og veiledningstjenester.

Kvalifikasjonskrav:
Autorisert vernepleier. Kandidater som er i siste semester av vernepleierstudiet vil bli vurdert.
Beherske norsk språk skriftlig og muntlig (nivå B2).
Sertifikat klasse B er en fordel.
Politiattest i henhold til helsepersonellovens § 20a.

Følgende vektlegges:
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Dette er egenskaper og ferdigheter som vi verdsetter hos våre vernepleiere og som du kan videreutvikle hos oss:

 • å arbeide målrettet, strukturert og selvstendig.
 • å motivere, veilede og lede medarbeidere i tjenesteutøvelsen.
 • å etablere gode relasjoner med tjenestemottakerne
 • oppslutning om tiltak som fremmer tjenestekvalitet og internkontroll
 • å trives med faglige utfordringer og muligheter til å utvikle egen kompetanse.
 • å formidle etisk og juridisk forståelse.

Vi vektlegger også erfaring fra systematisk direkte og indirekte miljøarbeid, eller å ha demonstrert sentrale ferdigheter under vernepleierstudiet.

Lønns-/arbeidsvilkår:
Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Vi kan tilby:
Samarbeid med engasjerte og dyktige kollegaer med variert kompetansebakgrunn.
Faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i utvikling.
Reell innflytelse over tjenestekvaliteten i din avdeling.

Kontaktperson
Fag- og kvalitetsrådgiver Tommy Galåen – tlf.: 975 13 086

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Søknader vil bli vurdert fortløpende og aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Løpende
 • Arbeidsgiver
  Moss kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Moss
 • Jobbnorge-ID
  147948
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger